• Aktuality

Aktuality


Facebookové stránky ÚPRPŠ

Sledujte události, aktuality a další příspěvky také na našich nových facebookových stránkách „ÚPRPŠ, Pedagogická fakulta UK“. Sdílejte, lajkujte komentujte, šiřte. Těšíme se na vás! @uprps

25. dubna 2017


Dovolujeme si Vám představit nové Logo ÚPRPŠ.

Milí kolegové, představujeme Vám nové logo Ústavu provesního rozvoje pracovníků ve školství.

14. dubna 2017


Dr. Kohnová byla jmenována čestnou členkou ČPdS

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. byla jmenována čestnou členkou České pedagogické společnosti.

16. března 2017
GAČR - Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika

Grantová agentura České republiky podpořila projekt s názvem:

Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika

Registrační číslo projektu: 16-17708S

Doba řešení: 2016 - 2018

Hlavní řešitelka projektu: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

1. března 2016


Labyrint světa 2017

4. dubna 2017


GAČR - Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol

Grantová agentura České republiky podpořila projekt s názvem: Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol

Registrační číslo projektu: 13-32373S

Doba řešení: 2013 - 2015

Hlavní řešitelka projektu: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

27. září 2016
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám