• Aktuality

Aktuality


Den „D“ – Závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie

Je to tady! Závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie se budou konat 17. 5. 2017 od 9:00hod. Pracovníci ÚPRPŠ Vám přejí mnoho úspěchů a výborné výsledky.

Jen pro připomenutí:

Přihlášku k závěrečným zkouškám je potřeba odevzdat do 14. dubna 2017 na studijní oddělení CŽV (paní Ivaně Merellové).

Závěrečné práce je potřeba odevzdat do 14. dubna 2017. Jeden výtisk práce prosím doručte Vašemu vedoucímu ZP, druhý tištěný exemplář a 1x CD s elektronickou verzí práce ve formátu pdf odevzdejte do podatelny PedF UK na jméno Bc. Moniky Doubkové, ÚPRPŠ. V případě, že vedoucí práce vyžaduje dva výtisky ZP, odevzdejte paní Doubkové pouze elektronickou verzi na CD.

Posudky na závěrečné práce obdržíte elektronicky nejpozději týden před konáním obhajoby.

Upozornění:

K závěrečným zkouškám z pedagogiky a psychologie je potřeba se dostavit o 35 minut dříve, než je čas uvedený v harmonogramu.

K závěrečné zkoušce přineste ke kontrole uzavřený index. Index Vám uzavře paní Bc. Merellová na studijním oddělení nejpozději 31. března 2017.

28. dubna 2017


Jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika

Cílemseminářeje inspirovat a motivovat učitele v MŠ k upření pozornosti na pobyt ve venkovním přírodním prostředí.Přejeme si, aby si učitelé uvědomili význam pobytu v přírodním prostředí pro zdravý rozvoj dítěte a získali informace, jak na to.

26. dubna 2017


Profesní únava hlasu a možnosti náprav

Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. Vsemináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, vněmž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.

Datum konání: 19. 4. nebo 12. 5. 2017

19. dubna 2017


Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí

Cílem semináře je seznámit s problematikou tzv. nezpěváků a na základě příčin, které způsobily malý rozvoj jejich zpěvního a mluvního hlasu (případně narušení fyziologického tvoření hlasu), nabídnout cvičení, hry a motivace, které pomohou děti uvolnit a rozezpívat.

5. dubna 2017


Aktuální publikační činnost

Aktuální publikační činnost

1. března 2016
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám