Lektoři

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ


Lektoři


PhDr. Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra hudební výchovy

221 900 284


Mgr. Jaroslava BUDÍKOVÁ

Externistka


PhDr. Richard BRAUN, Ph.D.

Externista


PhDr. Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ

Externistka


doc. PhDr. Eva HÁJKOVÁ, CSc.

PedF UK - Katedra českého jazyka

221 900 205


PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra pedagogiky

221 900 123


Mgr. Ivana HAVLÍNOVÁ, Ph.D.

Externistka


PaedDr. Helena HAZUKOVÁ, CSc.

Externistka


doc. PhDr. Ondřej HNÍK, Ph.D.

PedF UK - Katedra čeké literatury

221 900 170


prof. Anna HOGENOVÁ, CSc.

PedF UK - Katedra občanské výchovy a filosofie

221 900 260


doc. RNDr. Karel HOLADA, CSc.

PedF UK - Katedra chemie a didaktiky chemie

221 900 124


RNDr. Jana JÍLKOVÁ, Ph.D.

Externistka


PaedDr. Drahomíra JUCOVIČOVÁ

Externistka


PhDr. Leonora KITZBERGEROVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra výtvarné výchovy

221 900 282


Mgr. Tomáš KLINKA, Ph.D.

PedF UK - Katedra francouzského jazyka a literatury

221 900 106


PhDr. Eva KOBEROVÁ

Externistka


PhDr. Jana KOHNOVÁ, Ph.D.

PedF UK - ÚPRPŠ

221 900 341


Mgr. Yvona KOSTELECKÁ, Ph.D.

PedF UK - ÚPRPŠ

221 900 343


PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.

PedF UK - Katedra speciální pedagogiky

221 900 126


PaedDr. Nataša MAZÁČOVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra primární pedagogiky

Středisko pedagogické praxe - vedoucí

221 900 192, 221 900 184


PhDr. Anna MIŠTINOVÁ

Externistka

Ústav románských studií FF UK


PhDr. Václav MERTIN

FF UK - Katedra psychologie

221 619 669


PhDr. Jiřina NOVOTNÁ

Externistka


PaedDr. František PARKAN

PedF UK - Katedra dějin a didaktiky dějepisu

221 900 229


doc. PhDr. Isabella PAVELKOVÁ, CSc.

Pedf UK - Katedra psychologie

221 900 522


RNDr. Lenka PAVLASOVÁ, Ph.D.

Pedf UK - Katedra biologie a environmentálních studií

221 900 173


PhDr. Lenka ROZBOUDOVÁ, Ph.D.

Pedf UK - vedoucí katedry rusistiky a lingvodidaktiky

224 491 815


doc. RNDr. Naďa VONDROVÁ, Ph.D.

PedF UK - vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky

221 900 249


PhDr. Dagmar ŠVERMOVÁ

PedF UK - Katedra germanistiky

224 491 825


PaedDr. Alena TICHÁ. Ph.D.

PedF UK - Katedra hudební výchovy

221 900 284


PhDr. Veronika VITOŠKOVÁ, Ph.D.

ExternistkaPoslední změna: 1. červen 2017 14:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám