Aktuality pro Učitelství VVP

Aktuality ''Učitelství VVP SŠ a 2. stupně ZŠ''

1. ročník

14. 6. 2017

 • Pro předmět Sociální pa pedagogická psychologie jsou v sekci "Studijní materiály" zveřejněny prezentace a tématické okruhy k písemnému testu.

24. 5. 2017

 • Upozornění: dne 6. června 2017 v 9:00 hodin v kanceláři S 105 bude dr. Novotná zapisovat do indexů dílčí zkoušku z Obecné pedagogiky a dějin pedagogiky. Indexy před výukou vybere paní M. Doubková. Kdo si index nepřinese, domluví si zapsání zkoušky s dr. Novotnou individuálně. Děkujeme za pochopení.

24. 4. 2017

 • Dnes mi paní dr. Novotná poslala zadání k dílčí zkoušce z Obecné pedagogiky. Zadání jsem poslala na váš společný e-mail. Termín pro odevzdání je do 24. 5. 2017.

28. 2. 2017

 • Dne 28. března 2017 bude paní dr. Mazáčová zapisovat dílčí zkoušku z Obecné didaktiky. Přineste si všichni indexy, případně je nechejte u paní Doubkové.

17. 2. 2017

 • V sekci "Dílčí zkoušky a zápočty" je vyvěšen termín dílčí zkoušky Obecné didaktiky.

2. 2. 2017

 • V sekci "Dílčí zkoušky a zápočty" je vyvěšen termín dílčí zkoušky Psychologie vývojové a osobnosti.

16. 1. 2017

 • Pro předmět Obecná didaktika (přednášející dr. Mazáčová) je již vypsán náhradní termín výuky dne 14. února 2017 od 13:15 - 16:30 hodin. Změna je zanesena v rozvrhu LS.

3. 1. 2017

 • Dnešní odpolední výuka je z důvodu nemoci dr. Mazáčové ZRUŠENA! Náhradní termín bude domluven při dalším setkání tj. 17. ledna. Děkujeme za pochopení.

15. 12. 2016

 • V sekci "Dílčí zkoušky a zápočty" jsou vyvěšeny poslední možné termíny dílčí zkoušky Biologie dítěte

22. 11. 2016

 • V sekci "Studijní materiály" naleznete informaci k výuce Školského práva.

4. 11. 2016

 • Důležité upozornění: změna v rozvrhu dne 22. listopadu 2016

22. 9. 2016

 • Zápis do 1. ročníku se uskuteční dne 27. září 2016 v 8:00 hodin v budově M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210. Od 9:00 hodin bude probíhat výuka dle rozvrhu umístěném v sekci "rozvrh".


2. ročník

3. 10. 2016

 • Důležité upozornění: výuka didaktiky Matematiky dne 4. října 2016 odpadá! Náhradní termín výuky je stanoven na 25. října 2016 od 13:00 hodin.

  Děkujeme za pochopení.

29. 9. 2016

 • Upozornění: 4. října 2016 můžete u paní Doubkové nechat indexy k zapsání dílčí zkoušky z předmětu Sociální a pedagogická psychologie (doc. Pavelková). Poslední možný termín dílčí zkoušky z tohoto předmětu naleznete v sekci "dílčí zkoušky a zápočty".

12. 9. 2016

 • Byl vypsán poslední termín pro splnění dílčí zkoušky ze Sociologie výchovy u dr. Marádové. Podrobnější informace nalezneznete v sekci dílčí zkoušky a zápočty.

21. 6. 2016

 • Zápočty z Pedagogické praxe bude dr. Kostelecká zapisovat do indexů v následujících termínech:

  28. 6. 2016 od 10:30 - 11:30 hod. (M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 105)

  20. 9. 2016 od 12:15 - 13:15 hod. (M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 105)

16. 5. 2016

 • Upozornění: dr. Hanušová vypsla již poslední termín dílčí zkoušky z Biologie viz. sekce dílčí zkoušky a zápočty

19. 4. 2016

 • Upozornění: 18. května 2016 bude dr. Novotná zapisovat do indexů dílčí zkoušku z Obecné pedagogiky a dějin pedagogiky. Indexy vybere dne 17. kvěna během výuky paní M. Doubková. Kdo si index nepřinese, domluví si zapsání zkoušky s dr. Novotnou individuálně. Děkujeme za pochopení.


 • Upozornění: v sekci dílčí zkoušky a zápočty naleznete 3. termín dílčí zkoušky z Obecné didaktiky. Upozorňujeme, že je to poslední možný termín v tomto akademickém roce!


 • Upozornění: 5. dubna 2016 bude Mgr. Budíková po výuce zapisovat do indexů dílčí kalsifikovaný zápočet z Uvedení do SPPG. Kdo si nepřinese index, bude se muset domluvit na zapsání zkoušky s Mgr. Budíkovou individuálně. Děkujeme za pochopení.


 • Informace od dr. Novotné: zadání písemné práce z Obecné pedagogiky najdete ve skupinovém mailu. Souběžně je v dalším mailu znovu pro jistotu uveden samotný link na dropbox, kde je písemné zadání uloženo.


 • Upozornění: 22. března 2016 bude dr. Heller zapisovat do indexů dílčí zkoušku z Psychologie vývojové a osobnosti. Indexy vybere ráno před výukou paní M. Doubková. Kdo si index nepřinese, domluví si zapsání zkoušky s dr. Hellerem individuálně. Děkujeme za pochopení.


 • Vzhledem k dlouhodobé nemoci dr. N. Mazáčové, odevzdávejte videozáznam vlastní výuky na CD a pedagogické deníky společně s potvrzením o pedagogické praxi v tištěné podobě do kanceláře č. S 105, 1. patro M. Rettigové 8, Praha 1, a to k rukám paní Bc. M. Doubkové. Nebo poštou na adresu:

  Bc. Monika Doubková

  PedF UK, ÚPRPŠ

  Magdalény Rettigové 4

  116 39 Praha 1


Poslední změna: 14. červen 2017 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám