Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

Základní informace

Kontaktní údaje:


+420 221 900 346

yvona.kostelecka@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 103


Konzultační hodiny:Úterý 10:00 - 11:00


Vědecko-výzkumné zaměření:

Problematika integrace žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému; problematika individuálního vzdělávání; otázky související se zahraniční migraci vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění.


Vybraná publikační činnost


Odborné monografie


 • KOSTELECKÁ, Yvona, Tomáš KOSTELECKÝ, Jana KOHNOVÁ, Kateřina POKORNÁ, Kateřina VOJTÍŠKOVÁ a Martin ŠIMON. Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýzy, diagnostika. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. Neuveden. 179 s. ISBN 978-80-7290-630-7.


Kapitoly v odborných monografiíchČlánky v odborných časopisech indexovaných na WOSČlánky v odborných časopisech (SCOPUS, ERIH, Seznam recenzovaných periodik)


 • KOSTELECKÁ, Yvona; KOSTELECKÝ Tomáš; JANČAŘÍK, Antonín; KOHNOVÁ Jana. Děti imigrantů v českých školách. Speciální pedagogika. 2015, 25 (1), 29-51. ISSN 1211-2720.


Články v konferenčních sbornících na WOS, SCOPUS

 • KOSTELECKÁ, Yvona - ZIMČÍK, Ludvík - JANČAŘÍK, Antonín. Distance learning and the home schooling in the Czech Republic. In: NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 364-372. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.

 • JANČAŘÍK, Antonín - KOSTELECKÁ, Yvona. The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look. In: ØRNGREEN, Rikke - TWEDDELL LEVINSEN, Karin. Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning : ECEL‐2014. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 251-255. ISBN 978-1-910309-67-4. ISSN 2048-8637.

 • JANČAŘÍK, Antonín - KOSTELECKÁ, Yvona. The effect of types of diagnostic test assignments on student scores. In: HOUŠKA, Milan - KREJČÍ, Igor - FLÉGL, Martin. Efficiency and responsibility in education: 2014: proceedings of the 11th international conference: 5th-6th June 2014, Prague, Czech Republic, EU. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 262-269. ISBN 978-80-213-2468-8.


Vědecko-výzkumné projekty


 • GA16-17708S. 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky, hlavní řešitel výzkumného projektu: ,,Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika". (registrační číslo projektu: 16-17708S).

 • GA13-32373S. 2013 - 2015 Grantová agentura České republiky; hlavní řešitel výzkumného projektu: „Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol ‘‘ (registrační číslo projektu: 13-32373S).

 • 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; hlavní řešitel projektu s názvem: „Učíme se česky – čeština jako druhý jazyk“, dotačního programu Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013.

 • 2009 - 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; hlavní řešitel výzkumného projektu s názvem: „Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému“, dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2009, 2010, 2011.

 • 2006 - 2007 Sociologický ústav AV ČR, projekt: „Bariéry a příležitosti: jak získat vědce a výzkumníky působící v zahraničí zpět do České republiky“, financován MŠMT (NPV II.), pozice: člen týmu.


ESF projekty


 • 2013 - 2011 Projekt: ,,Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědeckých předmětech a matematice‘‘ - CZ.2.17/3.1.00/36215 financovaný v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), pozice: žadatel.

 • 2012 - 2014 Projekt: ,,Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha‘‘. Financovaný v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), pozice: žadatel.

Vybrané konferenční výstupy


 • KOHNOVÁ, Jana; KOSTELECKÁ, Yvona et al. Proekt Integraciâ detej inostrancev v sisteme češskih načal´nyh škol. In NIKOLAEVA, Antonina, Ivanovna; PIMTCHEV, Sergej. Integracionnye processy v škol´nom obrazovatel´nom komplekse: idei i opyt dlâ edinoj obrazovatel´noj sredy (praktičeskij aspekt). Moskva: Moscow open education institute, 2013, s. 162 - 173. ISBN 978-5-906294-14-2.

 • JANČAŘÍK, Antonín; JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina; KOSTELECKÁ, Yvona. The phenomenon of home education in post-communist countries of Central Europe. Přednáška na konferenci Educational Change in the Global Context - Conference. Praha, 2010.


Zahraniční stáže a zkušenosti


 • 2005 Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, France, Le Département d'Etudes de Français Langue Etrangère, Le Certificat Pratique de Langue Française.

 • 2007 Peters Canyon Elementary School, Tustin, California, USA, Assistant Teacher.

 • 1999 Hokkaido International School, Sapporo, Japan, Assistant teacher.

Výuková činnost


 • Obecná pedagogika a historie pedagogika (OP2S32002); Sociologie výchovy a sociální pedagogika (OP2S32014).Poslední změna: 4. říjen 2017 14:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám