Mgr. Jiří Hasman, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:


+420 737 678 386

jirka.hasman@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Dle dohody e-mailem

Vědecko-výzkumné zaměření:

Zpracování kvantitativních dat; geografie migrace; regionální geografie; rozvojová geografie.


Vybraná publikační činnost


Odborné monografie

 • MATERNA, Kryštof; HASMAN, Jiří. Český pivní atlas. 1. vyd. Praha: Středokluky, 2014. 131 s. ISBN 978-80-86057-95-8.


Články v odborných časopisech indexovaných na WOSČlánky v odborných recenzovaných časopisech


 • HASMAN, Jiří; NOVOTNÝ, Josef. Cross-national variation in income inequality and its determinants: an application of Bayesian model averaging on a new standardized inequality data set. Prague Economic Papers. 2015, v tisku.

 • NOVOTNÝ, Josef; HASMAN, Jiří. The emergence of regional immigrant concentrations in USA and Australia: a revealed relatedness approach. PLOS One. 2015, nabídnuto k publikaci.

 • JANSKÁ, Eva; HÖNIGOVÁ, Tereza; HASMAN, Jiří. Ekonomická aktivita a mobilita Vietnamců v Česku. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online] Migrace. 2013, vol. 6. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-migrace/vietnamci-v-cesku.html>. ISSN 1803-3687.

Vědecko-výzkumné projekty


 • 2013 - 2015 Grantová agentura České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol‘‘ (registrační číslo projektu: 13-32373S).

 • Grantová agentura České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Faktory a podmínky ovlivňující změny v sanitačním chování v rozvojových zemích‘‘ (registrační číslo projektu: 15-21237S).

Vybrané konferenční výstupy


 • HASMAN Jiří, HÁNA, David; MATERNA, Kryštof. Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého trhu po roce 1989. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium Changing Geographies: the transformation of subject and object orientation in geographical research. Litomyšl, 1. - 3. června 2015.

 • HÁNA, David; HASMAN Jiří; MATERNA, Kryštof. Pivovarnictví a studium regionální identity: případ severozápadních Čech. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium Changing Geographies: the transformation of subject and object orientation in geographical research. Litomyšl, 1. – 3. června 2015.

 • HASMAN Jiří; NOVOTNÝ, Josef. Hodnocení prostorové „příbuznosti“ skupin imigrantů a jeho využití pro projekce rozmístění imigrantů. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti: Geografie v srdci Evropy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 25. - 28. srpna 2014.

 • HASMAN Jiří; NOVOTNÝ, Josef. A new look at the U.S. geography of immigration: an approach based on relatedness between population groups revealed from their joint concentrations. 6th International Conference on Globalization. Ostravská universita, Přírodovědecká fakulta, 10. - 12. srpna 2013.

 • HASMAN Jiří; NOVOTNÝ, Josef. Geografie příjmových nerovnoměrností a vybrané podmiňující faktory: průřezová analýza na úrovni zemí. Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. Masarykova universita, Pedagogická fakulta, 3. - 7. září 2013.

Členství v profesních organizacích


 • 04/2013 - dosud: Člen České geografické společnosti (ČGS)Poslední změna: 31. červenec 2017 15:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám