RNDr. David Hána, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:

+420 221 900 346

david.hana@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 103


Konzultační hodiny:Úterý 10:00 - 11:00


Vědecko-výzkumné zaměření:

Sociální geografie; ekonomická, politická, historická a kulturní geografie.


Vybraná publikační činnostOdborná monografieKapitola v odborné monografii


 • HÁNA, David. Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003 - 2012. In SVOBODOVÁ, Hana (ed.). Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 163 - 171. ISBN 978-80-210-6110-1.


Články v odborných časopisech indexovaných na WOSČlánky v odborných časopisech


 • HÁNA, David; FEŘTROVÁ, Marie. Faktory územní alokace poslaneckých dotací v Česku v letech 2003 - 2009: význam lokalizace bydlišť poslanců. Regionální studia. ISSN 1803-1471. (v tisku).

 • HÁNA, David. Porcování ministerského medvěda: Souvislost mezi poslaneckými a ministerskými dotacemi v Česku v období 2004–2012. Politologická revue. 2013, č. 2, s. 76 - 92. ISSN 1211-0353.


Vědecko-výzkumné projekty


 • Grantová agentura Univerzity Karlovy; hlavní řešitel: „Identifikace teritoriálních aliancí na základě studia poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003 - 2012“ (projekt 628012).

 • Technologická agentura České republiky; vědecký pracovník: „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“ (program Omega, projekt TD020354).

 • Grantová agentura České republiky; vědecký pracovník: „Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol“ (projekt 13-32373S).

 • Grantová agentura Univerzity Karlovy; spoluřešitel: „Jak měřit sociální kapitál na úrovni obcí“ (projekt 253110).

 • Národní program výzkumu II, MŠMT ČR; zapojení do řešení projektu: „Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky“ (projekt 2D06012).

Vybrané konferenční výstupy


 • HÁNA, David; HASMAN, Jiří; MATERNA, Kryštof. Pivovarnictví a studium regionální identity: případ severozápadních Čech. Changing Geographies: the transformation of subject and object orientation in geographical research. Czech-Polish-Slovak Seminarium. Litomyšl, 1. - 3. června 2015.

 • HASMAN, Jiří; HÁNA, David; MATERNA, Kryštof. Geografie pivovarnictví: vývoj prostorového rozdělení českého trhu po roce 1989. Changing Geographies: the transformation of subject and object orientation in geographical research. Czech-Polish-Slovak Seminarium. Litomyšl, 1. - 3. června 2015.

 • HÁNA, David. Případová studie poslaneckých dotací a jejich rozvojového potenciálu v okrese Žďár nad Sázavou. Konference ČGS a SGS. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 25. - 28. srpna 2014.

 • HÁNA, David. Influence of the localization of deputies’ residences and the financial crisis on pork barrel in Czechia. European Urban and Regional Studies (EURS) Conference. University of Sussex, Brighton, Spojené království, 10. - 12. července 2013.

 • HÁNA, David. Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003 - 2012. Nové výzvy pro geografii: Výroční konference ČGS. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 3. - 7. září 2012.

Členství v profesních organizacích


 • 2014 - dosud: Česká geografická společnost (ČGS)Poslední změna: 31. červenec 2017 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám