Mgr. Barbora Holubová


Základní informace

Kontaktní údaje:


barbora.holubova@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 105


Konzultační hodiny:Dle dohody e-mailem


Vědecko-výzkumné zaměření:

Filmová a audiovizuální výchova.


Vybraná publikační činnost


Překlad monografie


  • McCHESNEY, Robert, Waterman. Problém médií: jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2009.


Editorská činnost


  • HOLUBOVÁ, Barbora; KOHNOVÁ, Jana (eds.). Ideologie, ideje, předsudky - protest, obrana, pravda: XXV. letní škola historie: sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

  • HOLUBOVÁ, Barbora; KOHNOVÁ, Jana (eds.). Dědictví materiální i dědictví idejí: XXIV. letní škola historie: sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

  • HOLUBOVÁ, Barbora; KOHNOVÁ, Jana (eds.). Rozmanité podoby vzniku státnosti: XXIII. letní škola historie: sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011.

Vědecko-výzkumné projekty


  • 2013 - 2015 Grantová agentura České republiky; spoluřešitelka výzkumného projektu: ,,Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol‘‘ (registrační číslo projektu: 13-32373S).

  • 2011 – 2013 Projekt Visegrad Visibility v rámci Int. Visegrad Fund zaměřený na sociologickou a uměleckou spolupráci mladých lidí z visegrádských zemí, spoluřešitelka projektu, .

  • 2011 a 2012 Projekt „Podpora  učitelů  při  vzdělávání romských  žáků“ v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, řešitelka projektu.

Akademické stáže


  • Kansas State University, USA, 2001 (6 měsíců)

  • Universita degli Studi, Udine, Itálie, 2003 - 2004 (6 měsíců)

Výuková činnost


  • Kurz Dějiny českého filmu, ÚJOP UK (program ISA pro americké studenty)Poslední změna: 19. červen 2017 13:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám