Marta McCabe, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:

marta.mccabe@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny:

Dle dohody e-mailem

Vědecko-výzkumné zaměření:

Vzdělávání cizinců; jazykové a etnické minority a bilingvismus; český jazyk pro cizince; sociologie vzdělávání; kvalitativní výzkumné metody.


Vybraná publikační činnost


Kapitoly v odborných monografiíchČlánky v odborných časopisech


 • MCCABE, Marta. Patrick Studer and Iwar Werlen: Linguistic diversity in EuropeInternational Journal of the Sociology of Language. 2016-01-1, 2016(238), -. DOI: 10.1515/ijsl-2015-0051. ISSN 0165-2516. Dostupné také z: http://www.degruyter.com/view/j/ijsl.2016.2016.issue-238/ijsl-2015-0051/ijsl-2015-0051.xml


Vědecko-výzkumné projekty


 • 2014 - 2015 Grantová agentura Akademie věd České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol‘‘ (registrační číslo projektu: 13-32373S).

Vybrané konferenční výstupy


 • MCCABE, Marta. Czech and Slovak heritage language education in the United States: Mapping the field. (Paper presentation). Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Washington, D.C., 2015.

 • MCCABE, Marta. Heritage language maintenance struggles and dilemmas of Czech and Slovak immigrant mothers in North Carolina. (Poster presentation). Annual Conference of the American Association for Applied Linguistics (AAAL), Toronto, Canada, 2015.

 • MCCABE, Marta. Heritage language maintenance and loss in mixed marriage versus traditional immigrant families: The case of Czechs and Slovaks in the southeastern United States. (Paper presentation). Second International Conference on Heritage/Community Languages, University of California, Los Angeles (UCLA), 2014.

 • MCCABE, Marta. Bilingualism among children of immigrants: A form of capital? (Round-table presentation). Annual Meeting of the American Sociological Association (ASA), Denver, CO, 2012.

 • MCCABE, Marta. Transnational lives: The new questions transnational migration theories raise for education of immigrant children. (Paper presentation). Annual conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Montréal, Canada, 2011.

Akademické stáže


 • University of Jyväskylä, School of Education, Jyväskylä, Finland, 2003 - 2004 (1 rok).

 • University of North Carolina at Chapel Hill, USA, 2007 - 2014 (Ph.D. studium).

Členství v profesních organizacích


 • 2008 - 2008: Česká Pedagogická Společnost (ČPdS)

 • 2009 - dosud: American Educational Research Association (AERA)

 • 2011 - 2011: American Educational Studies Association (AESA)

 • 2011 - dosud: Comparative & International Education Society (CIES)

 • 2012 - dosud: American Sociological Association (ASA)

 • 2012 - dosud: American Association for Applied Linguistics (AAAL)

Výuková činnost


 • Akademická angličtina jako cizí jazyk

 • Český jazyk pro cizince

 • Migrace a jazykové vzdělávání žáků

 • Kvalitativní metody ve výzkumu vzděláváníPoslední změna: 28. červenec 2017 16:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám