Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:


+420 221 900 346

katerina.machovcova@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 103


Konzultační hodiny:Pondělí 13:30 - 14:30 (případně dle dohody)


Vědecko-výzkumné zaměření:

Kvalita pracovního prostředí, rovné příležitosti, integrace menšin, metodologie kvalitativního výzkumu


Vybraná publikační činnost


Monografie


 • MACHOVCOVÁ, K. Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v psychologii. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2011. s. 175. ISBN 978-80-210-5605-3.


Články v odborných časopisech

 • MACHOVCOVÁ, K., ZÁBRODSKÁ, K. Vedení akademických pracovníků: Výzva zkoumání leadershipu. Československá psychologie. 2016, roč. 60, č. 2, s. 137 - 152. ISSN 0009-062X.

Vědecko-výzkumné projekty

 • 2017 - 2019 Grantová agentura České republiky; spolupracovnice projektu „Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry“ (řešitel doc. Jiří Mudrák, Ph.D., Psychologický ústav Akademie věd České republiky, registrační číslo projektu: 17-20856S).

 • 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky, spoluřešitel výzkumného projektu: "Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika". (registrační číslo projektu: 16-17708S).

 • 2014 - 2016 Grantová agentura České republiky; spolupracovnice projektu: ,,Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství'' (řešitelka Kateřina Zábrodská, Ph.D., Psychologický ústav Akademie věd České republiky, registrační číslo projektu: GA14-02098S).

 • 2013 - 2015 Grantová agentura České republiky; spolupráce na projektu: ,,Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol'' (registrační číslo projektu: 13-32373S).

Vybrané konferenční výstupy

 • BELÁŇOVÁ, A., MACHOVCOVÁ, K. “I am the expert on my child: On being a "good" home-schooling parent“, Intensification, constraint and opportunity: changing roles for parents, schools and communities. Adressing equity and diversity issues. European research network about parents in education. University of Roehampthon, London, UK, červenec 2017.

 • MACHOVCOVÁ, K., ZÁBRODSKÁ, K., MUDRÁK, J. "Pressured to lead? How scientists become academic leaders". ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers,Dublin, Ireland, 2016.

 • MACHOVCOVÁ, K., ZÁBRODSKÁ, K., MUDRÁK, J. Women and Workplace Bullying in Academic Setting. (Prezentace). Knowledge, Culture and Change in Organizations. Oxford, Velká Británie, 4. – 5. srpna 2014.

 • ZÁBRODSKÁ, K., MACHOVCOVÁ, K. Working under a dream boss? An intersectional analysis of the gendered nature of workplace bullying. Gender, Work and Organizations – Intersectionality, Work and Organizations. Keele, Velká Británie, červen 2012.

Akademické stáže

 • Dánská pedagogická škola, Univerzita Aarhus, Kodaň, Dánsko 2008 – 2009 (5 měsíců)

 • Katedra psychologie, Univerzita v Oslo, Oslo, Norsko 2007 (4 měsíce)

Členství v profesních organizacích

Výuková činnost

 • Civic Engagement and Social Issues (CIEE/UJOP UK Praha), Psychology of transition and transformation

Témata diplomových prací (Katedra psychologie PedF UK)

 • Strategie akulturace a vyjednávání identity z pohledu studentů s migrační zkušeností (kvalitativní výzkum)


Poslední změna: 25. červen 2017 09:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám