• Aktuality

Aktuality


Progres Q 17

17. ledna 2018


Interactive Online MBA

11. ledna 2018


Nová kniha Dr. Pivarče

Odborná kniha Dr. Jakuba Pivarče „Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání“.

13. srpna 2017


Integrace žáků-cizinců v širším kontextu - publikace

Nová odborná publikace! „Integrace žáků-cizinců v širším kontextu“

26. července 2017


GAČR - Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika

Grantová agentura České republiky podpořila projekt s názvem:

Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika

Registrační číslo projektu: 16-17708S

Doba řešení: 2016 - 2018

Hlavní řešitelka projektu: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

1. března 2016
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám