• Aktuality

Aktuality


Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí

Cílem semináře je seznámit s problematikou tzv. nezpěváků a na základě příčin, které způsobily malý rozvoj jejich zpěvního a mluvního hlasu (případně narušení fyziologického tvoření hlasu), nabídnout cvičení, hry a motivace, které pomohou děti uvolnit a rozezpívat.

5. dubna 2017


Aktuální publikační činnost

Aktuální publikační činnost

1. března 2016
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám