• Aktuality

Aktuality


Vzdělávací nadace Jana Husa podpořila formou stipendia výzkumný projekt Mgr. Jakuba Pivarče, Ph.D., který se v jeho rámci bude zabývat žákovskými prekoncepcemi o fenoménu štěstí u populace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.


Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované. Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

(zdroj: http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/)Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám