• Aktuality

Aktuality


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70. výročí založení. V rámci slavnostního shromáždění byly také uděleny medaile Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy několika význačným osobnostem, které k rozvoji fakulty nemalým dílem přispěly. Akce proběhla pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Mezi oceněnými byla i PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., pracovnice Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám