• Aktuality

Aktuality


Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. získala stipendium z programu AKTION a na Univerzitě v Grazu se bude v lednu 2017 zabývat genderovými aspekty domácího vzdělávání. Partnerskou institucí je Oddělení sociologie genderu.


AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.


Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.

- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

(zdroj: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/)Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám