• Aktuality

Aktuality


Labyrint světa

LABYRINT SVĚTA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE

Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vyhlašují každoročně soutěž pro učitele základních a středních škol ze Slovenské a České republiky „Labyrint světa o cenu Vladimíra Jochmanna“.


V letošním roce bude 7. dubna 2017 opět slavnostně předávána v Moravském muzeu v Brně tato cena učitelům, jejichž vzdělávací projekty byly vyhodnoceny jako nejlepší.


Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech tvořivě podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata. Až tři autoři nejlepších projektů získají každý kromě věcných cen i finanční odměnu 30.000,- Kč. V soutěži budou oceněny takové záměry, které mohou být inspirací pro další učitele.Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám