• Aktuality

Aktuality


Sledujte události, aktuality a další příspěvky také na našich nových facebookových stránkách „ÚPRPŠ, Pedagogická fakulta UK“. Sdílejte, lajkujte, komentujte, šiřte. Těšíme se na vás! @uprps


https://www.facebook.com/uprps/
https://www.facebook.com/uprps/

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám