• Aktuality

Aktuality


Termín pro podání přihlášky

Král ví, jak na to! Volejte sláva! Na vědomí se dává, že byl prodloužen termín pro podávání přihlášek do kvalifikačních kurzů CŽV. Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do 31. 8. 2017.


ÚPRPŠ, Pedagogická fakulta UK nabízí zájemcům získat kvalifikaci v těchto akreditovaných studijních programech:

1. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a II. stupně ZŠ

2. Učitelství uměleckých škol v ZUŠ, SUŠ a konzervatoři


Bližší informace včetně kontaktů naleznete na zde.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám