• Aktuality

Aktuality


26. července 2017

Integrace žáků-cizinců v širším kontextu

Vážení přátelé, rádi bychom vám představili další novou odbornou knižní publikaci z dílny našich vědeckých pracovníků. Dr. Yvona Kostelecká, Dr. David Hána a Dr. Jiří Hasman se v knize zabývají velmi aktuálním fenoménem integrace žáků cizinců do prostředí českých škol. Odborná monografie je jedním z mnoha výstupů v rámci řešení projektu GA ČR (GA13-32373S) „Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol“.


O knize:

Paralelně s růstem počtu imigrantů, pestrostí jejich národnostního a etnického složení a počtem států zasažených migrací roste i význam studia této problematiky. Tradičně se jí zabývali zejména sociální geografové, jejichž přístupy jsou do značné míry unikátní, když se věnují zejména jeho prostorovým aspektům a podmíněnostem na různých hierarchických úrovních. Přitom prostorovost tohoto jevu je nejen zásadní pro jeho pochopení, ale je také jedním z jeho nejšířeji vnímaných znaků. Důležitou roli by však měli sehrát a do řešení problematiky se více zapojit také výzkumníci v oboru pedagogiky a psychologie, kteří by měli svou odbornou profilací promlouvat do diskuze ke stále rostoucímu významu integrace dětí imigrantů do hostitelských společností prostřednictvím místního školství. Primární motivací k sepsání této publikace je proto představení geografických přístupů ke studiu migrace české pedagogické odborné veřejnosti, pro kterou by mělo být seznámení s tématy prostorových souvislostí migrace a integrace cizinců přínosné pro rozšíření jejich dosavadních odborných zkušeností.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Fb stránka ústavu


Jak k nám