• Aktuality

Aktuality


Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání

Publikace Dr. Pivarče je zaměřena na výzkum žákovských prekoncepcí o mentálním postižení. Představuje v ní komplexní výsledky toho, jak intaktní žáci ve věku 10 – 15 let nahlíží na jedince s mentálním postižením, především pak poukazuje na jejich představy, znalosti a postoje. Kniha je de facto prvním uceleným monografickým přehledem na toto téma v České republice.


Odborná monografie je také zajímavým a významným příspěvkem pro teorii a výzkum v oblasti inkluzivního vzdělávání a zejména edukace žáků, kteří se ocitají ve stále ještě „normativně pojatém“ systému českého školství na okraji zájmu nebo zcela vyloučeni z hlavního proudu vzdělávání.


Publikace v pdf verzi ke stažení zdeVáš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám