• Aktuality

Aktuality


11. ledna 2018

Interactive Online MBA

Specializace: Management vzdělávání dospělých a Management školy


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s LIGS University připravila vzdělávací program MBA zaměřený na management vzdělávání dospělých a management školy. Specializace management vzdělávání dospělých je určena především pracovníkům vzdělávacích institucí poskytujících zejména další vzdělávání lektorů, tutorů a odborníků, kteří se zabývají řízením vzdělávání dospělých. Specializace management školy je určena ředitelům, zástupcům a učitelům všech typů škol. Odborným garantem je doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA.


Studium je koncipované tak, že významně podporuje systémový přístup k řízení vzdělávacích institucí ve vazbě na kvalitu a efektivitu činností s cílem konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti takových institucí. Studium klade důraz na rozvoj profesních kompetencí v oblasti dalšího vzdělávání a managementu. Studium připravuje studenty na širší pojetí souvislostí dané problematiky i z hlediska predikcí vytvořených na základě analýz a v důsledku toho na pružnou reakci a aplikaci znalostí do praxe v souladu s dynamicky se měnícími podmínkami společnosti.


Více informací: http://www.ligsuniversity.cz/cs/mba-ve-spolupraci-s-univerzitou-karlovouVáš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám