• Aktuality

Aktuality


17. ledna 2018

Progres Q 17

Pracoviště: ÚPRPŠ, KHV

Název projektu: Rozvoj didaktiky hudební výchovy v oblasti vzdělávání dospělých a seniorů

Hlavní řešitelé: Jaroslav Veteška, Michal Nedělka

Spoluřešitelé: Jarmila Salivarová, Lucie Paulovčáková, Karel Procházka, Petra Bělohlávková

Typ: empirický výzkum


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám