• Aktuality

Aktuality


13. září 2018

Justifying homeschooling in Czech Republic: How “good parents” and their children use time (2018 online)


Autoři: Andrea Beláňová, Kateřina Machovcová, Yvona Kostelecká, Marta McCabe


In our study of Czech homeschooling families, we discovered that the unifying theme of their justifying narratives was how the families rearranged the norm of “good parenting,” defined as the amount of time families spent together. The parents argued the importance of sacrificing their own time and educating their children themselves. They distinguished themselves from parents who are not willing to attend the children’s needs as much. Finally, we show that homeschooled children also actively adopt the family time management.


Dostupné online: zdeIdeas of Czech primary school pupils about intellectual disability (2018 online)


Autor: Jakub Pivarč


This study aims to analyse and describe the ideas of pupils (aged 10–15 years) about ID. Overall 2324 pupils (without disability) from 23 Czech primary schools of the so-called mainstream education participated in the study. Pupils’ concepts associated with ID were analysed using mind mapping methods. It was found that an overall frequency of concepts differed in regard to gender, the school year attended and in relation to pupils’ declared experience with people with ID. Pupils’ ideas may be described in terms of a medical paradigm of disability. ID was most often linked to an illness, a defect or impairment. Physiognomic or mental abnormalities of people with ID and their differences in behaviour were emphasised in particular. A fixed idea about their inabilities, shortcomings or their dependence on others was predominant in pupils questioned, some of whom also suggested that the care should be provided primarily in special institutions (such as care homes, hospitals and special schools, etc.). The study also discusses the implications and offers recommendations for further research.


Dostupné online: zdeSebepojetí absolventů domácího vzdělávání a jejich spolužáků: pilotní studie


Autoři: Yvona Kostelecká, Kateřina Machovcová, Andrea Beláňová, Romana Štambergová


Studie si klade za cíl učinit první pokus o porozumění sebepojetí dětí se zkušeností s individuálním (domácím) v českém vzdělávacím prostředí. Konkrétně se zaměřuje na absolventy tohoto způsobu vzdělávání, kteří se v současné době již účastní standardní školní docházky. Ve snaze prozkoumat, zda a případně jak se liší sebepojetí dětí, které v minulosti prošly domácím vzděláváním od sebepojetí dětí vzdělávaných ve škole, jsme zrealizovali pilotní studii založenou na aplikaci dotazníku sebepojetí Piers-Harris 2.


Pedagogická orientace. Dostupné zde

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám