• Aktuality

Aktuality


Právě vychází  • VETEŠKA, J. a kol. Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 179 s. ISBN 978-80-906894-0-4.

  • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., TROJAN, V. (Eds.). Aktuální přístupy managementu vzdělávaní. Praha: Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. 187 s. ISBN 978-80-7290-958-2.

  • KOSTELECKÁ, Y. Home Education Experience in Selected Post-Communist Countries. GAITHER, Milton (ed.). (2016) Handbook of home education. Malden, MA: John Wiley, 2016. ISBN 978-111-8926-888. Accepted for publication.


Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám