• Vzdělávání

VzděláváníCeloživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách v platném znění. Účastníci programů celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona. Realizované kurzy jsou zaměřeny buď na výkon povolání nebo zájmově. Pedagogická fakulta v rámci celoživotního vzdělávání nabízí dva základní druhy vzdělávání, které jsou určeny odlišným cílovým skupinám, a to programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Další programy celoživotního vzdělávání.

Poslední změna: 25. únor 2019 14:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Fb stránka ústavu


Jak k nám