• Vzdělávání

Vzdělávání

Informace o CŽV

Celoživotní vzdělávání je upraveno § 60 zákona č. 111/1998, Sb., o vysokých školách v platném znění. Účastníci programů celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona. Realizované kurzy jsou zaměřeny buď na výkon povolání nebo zájmově. Pedagogická fakulta v rámci celoživotního vzdělávání nabízí dva základní druhy vzdělávání, které jsou určeny odlišným cílovým skupinám, a to programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Další programy celoživotního vzdělávání.

Další vzdělávání PP

 • 1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

  • Studium v oblasti pedagogických věd

  • Studium k rozšíření odborné kvalifikace

  • Studium pro ředitele škol a školských zařízení


 • 2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

  • Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

  • Studium k výkonu specializovaných činností


 • 3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

  • Průběžná vzdělávání


Další programy CŽV

 • Kurzy univerzity třetího věkuPoslední změna: 10. červenec 2018 13:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám