• O ústavu

O ústavu

Zaměření ústavu

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (ÚPRPŠ) je vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho posláním je podpora profesního rozvoje učitelů i dalších pedagogických pracovníků.


Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství realizuje vědecko-výzkumnou a expertní činnost v oblasti celoživotního vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků a podílí se na vzdělávací činnosti, především v oblasti celoživotního vzdělávání.


Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství navazuje na činnost, která v této oblasti byla realizována na pracovištích fakulty, jejichž byl součástí. Byl to např. Ústav rozvoje školství a postgraduálních studií (založený v roce 1992) a dále Ústav výzkumu a rozvoje školství.Ústav byl ustanoven na základě:


  • Opatření děkana č. 12/2001, čj. 2253/2001, které nabylo účinnost 1. října 2001.

  • Opatření děkana č. 9/2005, čj. 2185/2005, které nabylo účinnost 1. září 2005.


Pracovníci

Bližší informace o pracovnících Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství naleznete zde.


Poslední změna: 10. červenec 2018 14:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám