Průběžné vzdělávání

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání.

Jde o akce pro pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol, v nichž mohou zvyšovat svou kvalifikaci v mnoha oblastech - od problematiky šikanování po didaktiku svých oborů i nové znalosti v těchto oborech.


Semináře mají akreditaci MŠMT.

Účastníci obdrží Osvědčení PedF UK o účasti. Pokud není u programu uveden termín konání, vypíšeme jej ve chvíli dostatečného počtu přihlášených a budeme o něm s předstihem informovat. Předběžné přihlášení je nezávazné.


Místem konání seminářů je Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové, Praha 1 (není-li uvedeno jinak).

 • Způsob platby seminářů

  • V hotovosti před seminářem

  • Převodem na účet číslo: 85236011/0100, přičemž variabilním symbolem je vždy číslo programu uvedené u jednotlivých seminářů. Na seminář je potřeba donést doklad o zaplacení.

 • Potvrzení o zaplacení

  • Vydáváme před seminářem, slouží jako daňový doklad.

 • Faktury náš ústav nevystavuje.

 • Garant průběžného vzdělávání

  • Mgr. Danuše Dvořáková

   danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

   +420 604 967 177


ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU na všechny vzdělávací programy (kromě LŠH) naleznete zde. • PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany

Lektor: PhDr. Michal Kolář

Datum konání: 4. -. 5. dubna 2018

Lektor: PhDr. Michal Kolář

Datum konání: podzim 2018 • MATEMATIKA

Kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ

Lektor: Prof. Milan Hejný

Datum konání: 21. 4., 26. 5., 16. 6. 2018


 • MANAGEMENT ŠKOLY

Management školy - Time management

Management školy - Marketingové řízení

Lektor: Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Datum konání: 4. 10. 2018

Lektor: Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D.

Datum konání: 11. 10. 2018


 • CIZÍ JAZYKY

Jak hodnotit ve výuce cizího jazyka?

Moderní trendy ve výuce jazyků: inspirace CLIL

Lektor: RNDr. Jana Jílková, Ph.D.

Datum konání: 17. 4. 2018 (v AJ) nebo 24. 4. 2018 (v ČJ)

Lektor: RNDr. Jana Jílková, Ph.D.

Datum konání: 26. 4. 2018 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Kurz artefiletiky

Lektor: Mgr. Zuzana Nápravová

Datum konání: podzim 2018 • HUDEBNÍ VÝCHOVA

Písnička v MŠ a na 1. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat)

Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí

Lektor: PhDr. Alena Tichá, Ph.D.

Datum konání: 12. 6. 2018

Lektor: PhDr. Alena Tichá, Ph.D.

Datum konání: 6. 6. 2018


Profesní únava hlasu a možnosti nápravy

Lektor: PhDr. Alena Tichá, Ph.D.

Datum konání: 27. 6. 2018 • DĚJEPIS

Letní škola historie

Organizátor: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Organizátor: Mgr. Barbora Holubová

Datum konání: 1. - 5. července 2017 • PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY (BIOLOGIE, CHEMIE)

Jak se můžeme inspirovat lesní pedagogikou (Toulcův dvůr)

Půdní bezobratlí – zoologická zahrada pro každého (půdní biologie)

Lektor: Mgr. Magdaléna Kapuciánová

Datum konání: jaro 2018

Lektor: Mgr. Dagmar Říhová

Datum konání: předběžné přihlášení


Metody přípravy mikroskopických preparátů

Výroba z přírodních materiálů

Lektor: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášení

Lektor: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášení


Metody sběru, preparace a uchování přírodnin pro výukové sbírky ve škole

Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášení

Lektor: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášeníVzdělávání (AAE) za pomocí malých živočichů

Ekonaratologie: Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

Lektor: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášení

Lektor: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášení


Proč se nebát chemie?

Sovy jako modelová skupina pro environmentální výchovu

Lektor: PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

Datum konání: předběžné přihlášení

Lektor: PhDr. Jaroslav Vodička

Datum konání: předběžné přihlášeníJak vzdělávat pro udržitelný rozvoj

Příměstská krajina jako didaktický prostor

Lektor: PhDr. Tereza Valkounová (Vošahlíková)

Datum konání: předběžné přihlášení

Lektor: PhDr. Jaroslav Vodička, Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.

Datum konání: předběžné přihlášení


Bližší informace o jednotlivých programech průběžného vzděláváníPoslední změna: 9. květen 2018 11:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám