Semináře a kurzy průběžného vzdělávání

Syndrom vyhoření

pozvánka na seminář


Seminář je určen pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol a školských zařízení.


22. 6. 2012, 9,00 - 14,00

lektorka: PhDr. Zuzana Hadj Moussová


Syndromem vyhoření je nejvíce ohrožena skupina lidí, pracujících v pomáhajících profesích a z nich především učitelé. Program bude zaměřen především na diagnostiku, konkrétní postupy relaxace a cvičení a na prevenci primární až terciární - jak syndromu vyhoření předejít, jak ho rozpoznat a následně překonat.Přednáška/seminář bude probíhat volným propojením teoretických informací s aktivitou účastníků. Obsahově bude rozdělen na dvě části po třech hodinách. První bude zaměřena spíše teoreticky, v druhé bude kladen důraz na konkrétní kroky - diagnostiku, relaxaci apod. Pro rozpoznání případných příznaků vyhoření budou použity různé metody - dotazníky, analýza současné situace, identifikace problémových bodů (např. hospodaření s časem, individuálně specifické zpracování zátěžových situací apod.). K vypracování zdravého životního stylu, případně jiných žádoucích vlastností budou vyzkoušena relaxační cvičení.


Účastníci obdrží publikaci Syndrom vyhoření, která je zahrnuta v poplatku za seminář.


poplatek za seminář: 700 Kč

číslo programu: 645510


Poslední změna: 4. leden 2017 15:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám