Studijní materiály

Rok zahájení studia 2016/2017


Sociální a pedagogická psychologie

 • Témata k testu:

  - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

  - školní a rodinná socializace

  - vztahy rodiny a školy

  - učitelská profese

  - motivace ve škole

  - hodnocení ve škole


Uvedení do dpeciální pedagogiky


Obecná didaktika


Školské právoRok zahájení studia 2015/2016


Specifické poruchy učení a chování


Uvedení do dpeciální pedagogiky


Školské právo


Psychologie vývojová a osobnosti


Distanční opory


Rok zahájení studia 2014/2015


Sociální a pedagogická psychologie


Úvod do studia


Psychologie vývojová a osobnosti


Školské právo


Uvedení do speciální pedagogiky


ARCHIV


Úvod do studia


Specifické poruchy učení a chování


Obecná didaktika


Biologie dítěte


Český jazyk a kultura mluveného projevu


Psychologie vývojová a osobnosti


Sociální a pedagogická psychologie


Otázky k dílčí zkoušce z psychologie


Filosofie výchovy a etika učitelské profese


Školské právo


Specifické poruchy učení a chování


Speciální pedagogika


Metodika psaní závěrečné práce


Poslední změna: 14. červen 2017 10:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám