Formuláře

Formuláře

Žádost o uznání zkoušek

  • Formulář ke stažení „Žádost o uznání ZK v programu CŽV“ zde

Žádost o uznání zkoušek se podává do konce listopadu 1. ročníku studia Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Vytištěnou žádost odevzdejte spolu s kopií dokladu o vykonání zkoušky (viz formulář žádosti) v podatelně naší fakulty na adresu studijní referentky paní Ivany Merellové.

Důležité upozornění: K žádosti přikládejte vždy sylaby absolvovaných kurzů, bez těchto dokumentů nelze žádost posoudit. Předměty bez sylabů nebudou moci být uznány.


Potvrzení o pedagogické praxi


Zadání závěrečné práce


Přihláška k závěrečné zkoušce

  • Formulář ke stažení „Závazná přihláška k závěrečné zkoušce“ zde


Potvrzení o studiu účastníka CŽV

  • Formulář ke stažení „Potvrzení o studiu účastníka CŽV“ zde


Obecná žádost

  • Formulář ke stažení „Obecná žádost“ zde


Poslední změna: 1. únor 2017 14:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám