Dílčí zkoušky a zápočty

Akademický rok 2017/2018

1. ročník


2. ročník

OBOROVÁ DIDAKTIKA AJ

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 5. prosince 2017 v 09:00 hod. v učebně S201.


Akademický rok 2016/2017

1. ročník

SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

 • Termín zkoušky: úterý 20. června 2017 ve 12:15 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • Termín zkoušky: úterý 27. června 2017 v 15:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101


SOCIOLOGIE VÝCHOVY A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 12. září 2017 ve 12:45 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 30. května 2017 v 17:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 6. června 2017 v 16:45 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


OBECNÁ PEDAGOGIKA A DĚJINY PEDAGOGIKY

 • Termín pro zaslání písemného testu - do 24. května 2017 na e-mail: jirina.novotna@nuv.cz


OBECNÁ DIDAKTIKA

 • Termín pro získání dílčí zkoušky: úterý 28. března 2017 v 16:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ A OSOBNOSTI

 • Termín pro získání dílčí zkoušky: úterý 28. února 2017 ve 12:15 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


ČESKÝ JAZYK A KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU

 • Poslední termín pro získání zápočtu: úterý 31. ledna 2017 ve 12:20 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • Termín pro získání zápočtu: úterý 3. ledna 2017 ve 12:20 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


BIOLOGIE DÍTĚTE

 • Poslední termíny dílčí zkoušky v roce 2017:

  17.1.2017 13,00 R 016

  6.2.2017 15,30 R 016

  Na termín se prosím přihlaste mailem.


2. ročník


DIDAKTIKA MATEMATIKY

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 3. ledna 2017 ve 13:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 4, 2. patro, místnost R 218


DIDAKTIKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

 • Termín zkoušky: úterý 29. listopadu 2016 v 08:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 4, suterén, Malý sál


SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

 • Poslední termín pro splnění dílčí zkoušky a zápis do indexů: úterý 18. října v 15:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


OBOROVÁ DIDAKTIKA AJ

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 29. listopadu 2016 v 08:30 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210.


OBOROVÁ DIDAKTIKA OV a ZSV

 • Termín dílčí zkoušky: úterý 10. ledna 2017 v 09:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 201.


Akademický rok 2015/2016

1. ročník


SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

 • 1. termín zkoušky: úterý 3. května 2016 od 16:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 2. termín zkoušky: úterý 17. května 2016 od 16:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 3. termín zkoušky: úterý 31. května 2016 od 16:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


SOCIOLOGIE VÝCHOVY A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

 • 1. termín zkoušky: úterý 17. května 2016 od 12:15 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 2. termín zkoušky: úterý 31. května 2016 od 08:15 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 3. termín zkoušky: úterý 14. června 2016 od 12:15 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • Poslední termín pro splnění zkoušky a zápis do indexů: úterý 20. září od 12:30 - 13:15 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101


OBECNÁ PEDAGOGICKA A DĚJINY PEDAGOGIKY

 • Informace od dr. Novotné: zadání písemné práce z Obecné pedagogiky najdete ve skupinovém mailu. Souběžně je v dalším mailu znovu pro jistotu uveden samotný link na dropbox, kde je písemné zadání uloženo.


PEDAGOGICKÁ PRAXE

 • Pro splnění zápočtu, odevzdávejte videozáznam vlastní výuky na CD a pedagogické deníky společně s potvrzením o pedagogické praxi v tištěné podobě do kanceláře č. S105, 1. patro, M. Rettigové 8, Praha 1, a to k rukám paní Bc. M. Doubkové. Nebo poštou na níže uvedenou adresu. Všechny požadované dokumenty odevzdejte nejpozději do konce června 2016 (v ojedinělých případech, především u posluchačů, kteří aktivně nevyučují, lze datum odevzdání dokumentů prodloužit do konce aktuálního kalendářního roku.

  Bc. Monika Doubková

  PedF UK, ÚPRPŠ

  Magdalény Rettigové 4

  116 39 Praha 1


OBECNÁ DIDAKTIKA

 • 1. termín zkoušky: úterý 8. března 2016 od 8:00 - 9:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 2. termín zkoušky: úterý 22. března 2016 od 8:00 - 9:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 3. termín zkoušky: úterý 19. dubna 2016 od 12:20 - 13:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 201


PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ A OSOBNOSTI

 • 1. termín zkoušky: úterý 9. února 2016 od 14:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101

 • 2. termín zkoušky: úterý 16. února 2016 od 14:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 4, suterén, Velký sál

 • 3. termín zkoušky: úterý 23. února 2016 od 16:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


BIOLOGIE DÍTĚTE

 • Termíny:

  26.01.2016 17:00 R 016

  02.02.2016 08:00 R 016

  02.02.2016 16:30 R 016

  09.02.2016 08:15 R 125

  02.03.2016 17:45 R 217

  15.03.2016 15:30 R 218

  06.04.2016 13:30 R 124

  18.04.2016 12:00 R 124

  Poslední termín dílčí zkoušky: 16.5.2016 ve 13:30 před R 414


ČESKÝ JAZYK A KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU

 • Termín pro získání zápočtu: úterý 24. listopadu 2015 v 8:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • Poslední náhradní termín pro získání zápočtu: úterý 8. prosince 2015 v 8:30 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


2. ročník


OBOROVÁ DIDAKTIKA OV A ZSV

 • Termín dílčí zkoušky je stanoven na: úterý 5. ledna 2016 od 9:00 hod. v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101.


PEDAGOGICKÁ PRAXE

 • 1. termín zápisu zápočtů do indexů (Mgr. Novotný): pátek 18. září 2015 od 09:00 -10:00 hod.

 • 2. termín zápisu zápočtů do indexů (Mgr. Novotný): středa 30. září 2015 od 09:00 -10:00 hod.

 • 3. termín zápisu zápočtů do indexů (Mgr. Novotný): pátek 20. listopadu 2015 v 09:00 hod.


PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

 • 1. termín zápisu zápočtů do indexů: pondělí 14. září 2015 od 11:00 -12:00 hod.

 • 2. termín zápisu zápočtů do indexů: pondělí 21. září 2015 od 11:00 -12:00 hod.

 • 3. termín zápisu zápočtů do indexů: úterý 6. října 2015 od 12:00 -13:00 hod.


SOCIOLOGIE VÝCHOVY A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • Předtermín pouze pro sk. B: úterý 16. června 2015 od 12:15 - 13:15 hod.

  v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006

 • Předtermín pouze pro sk. A: úterý 23. června 2015 od 12:15 - 13:15 hod.

  v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006

 • 2. termín: úterý 8. září 2015 od 12:30 - 13:00 hod. v budově PedF UK,

  M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210

 • 3. termín: úterý 22. září 2015 od 12:30 - 13:00 hod. v budově PedF UK,

  M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210


Akademický rok 2014/2015


SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

 • 1. termín pouze pro sk. B: úterý 2. června 2015 od 12:15 - 13:15 hod.

  v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006

 • 2. termín: úterý 9. června 2015 od 12:15 - 13:15 hod.

  v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006

 • 3. termín: úterý 16. června 2015 od 16:30 - 17:30 hod.

  v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006


OBECNÁ PEDAGOGIKA A DĚJINY PEDAGOGIKY

 • Od 12.3.  jsou na skupinových e-mailových adresách informace o zadání písemné práce.

  Termín  zpracování je do 13. dubna 2015

  Přesný postup k uložení do dropboxu bude sdělen v dalším mailu.

 • U sk. A bude M. Doubková vybírat indexy k zápisu této zkoušky 14. dubna

  U sk. B bude M. Doubková vybírat indexy k zápisu této zkoušky 21. dubna

  Prosím, aby si všichni posluchači přinesli indexy v uvedených termínech!

OBECNÁ DIDAKTIKA

 • 1. termín: středa 7. ledna 2015 v 16:00 hod. v budově PedF UK M. Rettigové 4, před studijním odd.

 • 2. termín: úterý 27. ledna 2015 v 16:45 hod. v budově PedF UK M. Rettigové 4, před studijním odd.


PSYCHOLOGIE VÝVOJOVÁ A OSOBNOSTI

 • 1. termín: úterý 3. března 2015 v 16:30 hod. v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006

 • 2. termín: úterý 10. března 2015 v 15:00 hod. v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006


ČESKÝ JAZYK A KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU

 • Termín pro udělení zápočtu: úterý 6. ledna 2015 od 12:15 - 13:15 hod. v budově PedF UK Myslíkova 7, místnost M006

 • Poslední termín pro udělení zápočtu: čtvrtek 15. ledna 2015 v 9:15 hod. ve staré budově VŠE č. 213, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla


BIOLOGIE DÍTĚTE

 • Řádný termín: 13. 1. 2015 ve 12,00 hodin v učebně S 201

 • Řádný termín: 21. 1. 2015 v 16,00 hodin v učebně R 016

 • Poslední termín: 10. 2. 2015 ve 12,00 hodin R 217


Akademický rok 2013/2014


OBOROVÁ DIDAKTIKA VV

 • 1. termín: úterý 25. listopadu 2014 v 15:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 4, 3. patro, KVV

 • 2. termín: úterý 2. prosince 2014 v 09:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 4, 3. patro, KVV


OBOROVÁ DIDAKTIKA OV a ZSV

 • 1. termín: úterý 9. prosince 2014 v 09:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 201.

 • 2. termín: úterý 6. ledna 2015 v 09:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 201.


OBOROVÁ DIDAKTIKA AJ

 • 1. termín: úterý 11. listopadu 2014 v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 101.

  - od 10:00 - 10:45 písemná část zkoušky

  - od 10:45 ústní část zkoušky

  Přihlášení ke zkoušce je možno na této webové adrese:

  http://didaj.pbworks.com/

 • 2. termín: úterý 11. listopadu 2014 v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 201.

  - od 13:15 - 14:00 písemná část zkoušky

  - od 14:00 ústní část zkoušky

  Přihlášení ke zkoušce je možno na této webové adrese:

  http://didaj.pbworks.com/


SOCIOLOGIE VÝCHOVY A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • 1. termín: úterý 3. června 2014 v 16:30 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 3. patro, místnost S 303.

 • 2. termín: úterý 17. června 2014 ve 12:15 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 4, 1. patro, místnost R124.

 • 3. termín: úterý 24. června 2014 ve 12:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 4, 2. patro, místnost R217.

 • 4. termín: úterý 9. září 2014 v 16:30 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 3. patro, místnost S303.


SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

 • 1. termín pouze pro sk. A: úterý 3. června 2014 v 16:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 4, 2. patro, místnost R216.

 • 2. termín: úterý 17. června 2014 ve 12:15 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S101.

 • 3. termín: úterý 24. června 2014 v 15:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S101.

 • 4. termín: úterý 23. září 2014 ve 12:30 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S101.


PEDAGOGICKÁ PRAXE

 • 1. termín odevzdání pedagogického deníku a potvrzení o pedagogické praxi: 20. května 2014

 • 2. termín odevzdání pedagogického deníku a potvrzení o pedagogické praxi: 23. září 2014

 • 3. termín odevzdání pedagogického deníku a potvrzení o pedagogické praxi: 18. listopadu 2014


OBECNÁ PEDAGOGIKA A DĚJINY PEDAGOGIKY

 • Informace ke splnění dílčí zkoušky jsou k dispozici u paní Bc. Moniky Doubkové.

 • 1. termín odevzdání písemné práce: 1. května 2014


PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

 • 1. termín: čtvrtek 20. února 2014 v 9:00 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S101. Všichni přítomní posluchači test úspěšně složili.

 • 2. termín: úterý 11. března 2014 ve 12:15 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S101.

 • 3. termín: úterý 22. dubna 2014 ve 12:15 hod v budově PedF UK, M. Rettigové 4, místnost R216.


BIOLOGIE DÍTĚTE

 • 1. termín: 28. ledna 2014, Hloubětínská 26, Praha 9

 • 2. termín: úterý 11. března 2014 v 9:00 v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 1. patro.

 • 3. termín: 22. dubna 2014 v 8:30 v budově PedF UK, M. Rettigové 8, 3. patro, místnost S 303.


Poslední změna: 27. listopad 2017 16:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám