Lektoři

Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři


Lektoři


PhDr. Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra hudební výchovy

221 900 284


Mgr. Jaroslava BUDÍKOVÁ

Externistka


PhDr. Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ

Externistka


PaedDr. Helena HAZUKOVÁ, CSc.

Externistka


prof. Anna HOGENOVÁ, CSc.

PedF UK - Katedra občanské výchovy a filosofie

221 900 260


RNDr. Jindřich KITZBERGER

PedF UK - Centrum školského managementu

221 900 532


PhDr. Leonora KITZBERGEROVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra výtvarné výchovy

221 900 282


PhDr. Jana KOHNOVÁ, Ph.D.

PedF UK - ÚPRPŠ

221 900 341


PhDr. Josef LESÁK

Externista

606 942 144


PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.

PedF UK - Katedra speciální pedagogiky

221 900 126


PaedDr. Nataša MAZÁČOVÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra primární pedagogiky

Středisko pedagogické praxe - vedoucí

221 900 192, 221 900 184


PhDr. Václav MERTIN

FF UK - Katedra psychologie

221 619 669


prof. PaedDr. Michal NEDĚLKA, Dr.

PedF UK - děkan

PedF UK - Katedra hudební výchovy

221 900 213


PhDr. Jiřina NOVOTNÁ

Externistka


MgA. Jan PFEIFFER

Pedf UK - Katedra výtvarné výchovy

221 900 173


PaedDr. Alena TICHÁ, Ph.D.

PedF UK - Katedra hudební výchovy

221 900 284


PhDr. Eva VACHUDOVÁ, Ph.D.

PedF UK - Kancelář děkana

221 900 267


PhDr. Veronika VITOŠKOVÁ, Ph.D.

ExternistkaPoslední změna: 22. leden 2018 09:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám