Pedagogická praxe

V rámci studia Učitelství uměleckých odborných předmětů je potřeba vykonat řízenou pedagogickou praxi v rozsahu dvaceti hodin. Zápočet za pedagogickou praxi se uděluje na základě splnění všech níže uvedených požadavků:


  • účasti na semináři a společných násleších ve fakultní ZŠ v rozsahu šesti vyučovacích hodin

  • samostudiu publikace Pedagogická praxe (autorka PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.)

  • dodání potvrzení o realizaci pedagogické praxe ve škole v rozsahu minimálně 14 vyučovacíh hodin

  • předložení pedagogického deníku s požadovanými úkoly (viz níže)

  • předložení videozáznam vlastní výuky (platí pouze pro studenty, kteří aktuálně nepracují jako učitelé)


1. Účast na semináři a společných násleších ve fakultní základní škole v rozsahu 6 vyučovacíh hodin

Informace o termínech a místu konání seminářů s náslechy získáte v sekci Rozvrh, na této webové stránce: .


2. Samostudia publikace Pedagogická praxe (autorka PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.)

Publikaci naleznete zde: Pedagogická praxe


3. Potvrzení o realizaci pedagogické praxe ve škole v rozsahu minimálně 14 vyučovacíh hodin

Jestliže již působíte jako učitel na SŠ nebo na 2 .st. ZŠ, či ZUŠ, pak stačí, aby Vám ředitelství školy tuto skutečnost potvrdilo na formuláři. V případě, že ještě jako pedagogický pracovník nepůsobíte, musíte si samostatně domluvit praxi na základní nebo střední škole. ÚPRPŠ praxe pro posluchače CŽV nezajišťuje. Praxi můžete vykonat kdykoliv během studia, nejpozději však do konce prosince druhého studijního ročníku. Formulář o potvrzení pedagogické praxe naleznete zde: formulář.


4. Předložení pedagogického deníku s požadovanými úkoly

Pedagogický deník má být v rozsahu min. 4 stran textu + přílohy (například vzory didaktických materiálů a praktických výstupů z vyučovacích hodin). Vzor titulní strany Pedagogického deníku naleznete zde: formulář. Pedagogický deník musí obsahovat:

  • Název, adresu a popis školy nebo školského zařízení, ve kterém byla praxe vykonána, a charakteristiku skupiny dětí, které byly během praxe vyučovány.

  • Vypracování podrobných příprav na dvě vyučovací hodiny.

  • Reflexe vlastní výuky.

  • Záznamy společných náslechů a reflexí z výuky na fakultní základní škole.


5. Videozáznam vlastní výuky

Tento požadavek platí pouze pro studenty, kteří aktuálně nepracují jako učitelé. U ostatních posluchačů je pouze volitelný.


Videozáznam vlastní výuky na CD a pedagogické deníky společně s potvrzením o pedagogické praxi v tištěné podobě odevzdejte na Středisko pedagogické praxe - kancelář č. R 134, 1. patro M. Rettigové 4, Praha 1, a to k rukám paní dr. N. Mazáčové. Dokumenty lze také poslat paní dr. Mazáčové přes podatelnu PedF UK, případně poštou na adresu:

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

PedF UK, SPP

Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1


Všechny požadované dokumenty odevzdejte nejpozději do konce června (v ojedinělých případech, především u posluchačů, kteří aktivně nevyučují, lze datum odevzdání dokumentů prodloužit do konce aktuálního kalendářního roku.


Poslední změna: 14. únor 2017 10:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám