Knihovna

Fond Ústřední knihovny PedF UK

Studující CŽV mohou využívat fond Ústřední knihovny PedF UK, která sídlí v hlavní budově fakulty, v ulici M. Rettigové 4, Praha 1. Výpůjční protokol najdete v přízemí v zadním traktu budovy vedle auly. Informace o knihovně, včetně provozní doby najdete na: http://195.113.37.40/informace.htm.


Pokud chcete využívat služeb knihovny, je potřeba, abyste si nechali vystavit průkaz externího uživatele služeb UK v Informačně poradenském centru UK v Celetné ul. 13.  Průkaz Vám vyhotoví na počkání za 180 Kč. Fotku na průkaz zhotovují na místě. Veškeré údaje o používání průkazů UK a provozní dobu IPC najdete na internetové adrese: http://www.cuni.cz/UK-2480.html. V knihovně je pak třeba vyplnit Dohodu o výpůjční službě automatizovaným systémem, je vhodné mít s sebou index nebo jiný dokument dokládající, že jste studentem CŽV. S průkazem můžete navštěvovat i Studovnu anglického jazyka a literatury v Celetné ul. č. 13 a další knihovny na UK. Pozor - pokud studujete na UK ještě jiný obor a máte průkaz studenta UK, tak Vám platí tento průkaz, a jiný si nemusíte zřizovat! Vždy na začátku zimního semestru je třeba si registraci v knihovně prodloužit. Tzn. dostavit se do knihovny s indexem nebo jiným dokumentem, který dokládá, že jste stále ještě studentem, a registraci si nechat prodloužit.


Dostupnost publikací v knihovně si můžete vyhledat v Centrálním katalogu UK http://ckis.cuni.cz/F. S tímto katalogem musíte pracovat, i když si přijdete vypůjčit publikace do výpůjčního protokolu knihovny. Na počítači si zde potřebné knihy vyhledáte a ověříte, že jsou momentálně ve fondu na místě. Signatury požadovaných knih zapíšete na lístek (jsou v košíčku vedle počítačů), který nadepíšete svým jménem. Tento požadavek + Váš průkaz předáte knihovníkovi, který Vám požadované publikace přinese. Služba Vás upozorní na nové a nepoškozené knihy, které si před převzetím máte zkontrolovat. Pokud by se při vracení zjistilo, že kniha je podtrhaná nebo jinak poškozená, museli byste tuto škodu hradit Vy.


Základní výpůjční doba je jeden měsíc. Pokud nemá na knihu nikdo zadán požadavek, je možno si výpůjčku prodloužit. Prodloužení je možné prostřednictvím Centrálního katalogu před uplynutím výpůjční doby, případně telefonicky.


Pro získání potřebné literatury je dobré využívat možnosti zadání požadavku na výpůjčku (rezervace). Požadavek na výpůjčku si můžete zadat také prostřednictvím katalogu. Lze provést pouze u titulů, které jsou rozpůjčené. Nechat si připravit knihu, která je momentálně dostupná na místě, není možné. Když Vám přijde e-mailem oznámení o splněném požadavku a Vy nemůžete do týdne připravenou knihu vyzvednout, je možné na adresu, ze které e-mail přišel, poslat žádost, aby Vám knihu připravili na datum, které jim posíláte. Pokud již knihu nebudete potřebovat, je třeba rezervaci zrušit, abyste nemuseli hradit poplatek 50 Kč za nevyzvednutou rezervaci.


K zadání požadavku na výpůjčku a prodlužování musíte být v katalogu přihlášeni. Viz pasáž o přihlašování v Návodu pro práci se čtenářským kontem http://alephuk.cuni.cz/CKIS-10.html. Ve svém čtenářském kontu můžete sledovat stav a historii svých výpůjček, nastavit si přístupové heslo, můžete si zde v případě potřeby změnit elektronickou adresu, kam Vám mají být odesílány zprávy z knihovny. Správná e-mailová adresa je velice důležitá, aby Vám mohly být v pořádku doručovány zprávy o splněné rezervaci, upozornění na uplynutí výpůjční doby, upomínky apod. Po ukončení práce se čtenářským kontem je nutno se odhlásit.


V případě, že potřebujete s čímkoli poradit, obraťte se na službu ve výpůjčním protokolu.


Pokud potřebujete vrátit knihy zapůjčené z knihovny v Magdalény Rettigové 4 a výpůjční protokol zrovna nemá otevřeno, můžete je vložit do Biblioboxu, který je umístěn v Magdalény Rettigové 4 ve vstupní hale vedle recepce. Bibliobox je dostupný vždy během provozní doby fakulty. Pravidla pro používání Biblioboxu: http://knihovna.pedf.cuni.cz/bibliobox.html
Studovnu najdete v přízemí vlevo. Můžete zde studovat knihy a časopisy, pracovat na počítači, skenovat, kopírovat, tisknout  (viz Ceník). Na šedém regálu u zadní stěny studovny jsou uloženy vzorové práce kvalifikačního studia pro učitele VVP 2. stupně ZŠ a SŠ a kvalifikačního studia pro učitele uměleckých škol. Pro vstup do studovny je třeba mít s sebou průkaz externího uživatele služeb UK. Služba vám s orientací ve studovně poradí.


V úterý mezi 12. - 13. hodinou můžete využít konzultační hodiny knihovnice Martiny Růžičkové pro studenty CŽV.


Poradit se můžete o vyhledávání v katalozích, citování literatury v závěrečné práci a používání citačního manažeru Citace PRO, práci s elektronickými informačními zdroji apod. Je možno si prohlédnout vzorové seminární práce a pedagogické deníky. Dotazy je možno posílat i e-mailem.


Kontakt: Martina Růžičková

tel. 221 900 179, e-mail: martina.ruzickova@pedf.cuni.cz

Magdalény Rettigové 4 přízemí - dveře naproti studovně, na dveřích je zvonek.


Užitečné odkazy:


· Návod k použití webového katalogu CKIS: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-11.html


· Návod pro práci se čtenářským kontem: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-10.html


Citační manažer a generátor citací Citace PRO - přes institucionální autentizaci mají studenti a zaměstnanci PedF přístup do citačního manažeru, který slouží pro vytváření, správu, export, import a sdílení citací. Citace v knihovním katalogu. Lze využít funkci úložiště a ukládat obsahy, plné texty či poznámky přímo k záznamům. Lišta pro Word podporuje přímé citování při psaní textu.


Portál elektronických informačních zdrojů UK


Ústřední knihovna PedF UK


Ústřední knihovna UK


Národní knihovna ČR


Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského


Seznam závěrečných prací uložených ve studovně naleznete zde
Poslední změna: 15. srpen 2017 13:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám