Učební texty

Učební texty


HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

HELLER, Daniel. Psychologie vývojová a osobnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 56 s. ISBN 978-80-7290-681-9.

HELLER, Daniel. Sociální a pedagogická psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7290-680-2.

HOLADA, Karel. Agogika chemie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 50 s. ISBN 978-80-7290-679-6.

JIRSÁKOVÁ, Jitka; ŠMÍDOVÁ, Ivana; TRTÍKOVÁ, Edita. Biologie dítěte. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7290-663-5.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 65 s. ISBN 978-80-7290-657-4.

KITZBERGEROVÁ, Leonora. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 91 s. ISBN 978-80-7290-667-3.

KOHNOVÁ, Jana. Metodika psaní závěrečné práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 86 s. ISBN 978-80-7290-665-9.

KOHNOVÁ, Jana. Úvod do studia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 52 s. ISBN 978-80-7290-678-9.

LESÁK, Josef. Český jazyk a kultura mluveného projevu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 63 s. ISBN 978-80-7290-639-0.

MARÁDOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 79 s. ISBN 978-80-7290-662-8.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická Praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7290-673-4.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 94 s. ISBN 978-80-7290-677-2.

NOVOTNÁ, Jiřina. Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky v historickém kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 56 s. ISBN 978-80-7290-675-8.

PARKAN, František. Didaktika dějepisu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7290-644-4.

PAVLASOVÁ, Lenka. Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7290-643-7.

VONDROVÁ, Naďa. Úvod do didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 65 s. ISBN 978-80-7290-659-8.

ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 88 s. ISBN 978-80-7290-658-1.


Poslední změna: 31. březen 2015 11:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám