Články v odborných časopisech a sbornících

Kapitoly v knihách a články v odborných časopisech a sbornících na WOS, SCOPUS, ERIH, Seznamu recenzovaných periodik

2017

  • KOSTELECKÁ, Yvona. Home Education Experience in Selected Post-Communist Countries. GAITHER, Milton (ed.). The Wiley Handbook of Home Education. Malden, MA: John Wiley, 2017, s. 422-445. ISBN 978-111-8926-888.


2016

  • KOSTELECKÁ, Yvona.; ZIMČÍK, Ludvík; JANČAŘÍK, Antonín; JANČAŔÍKOVÁ, Kateřina. Distance Learning and the Home Schooling in the Czech Republic. 2016.Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 2016, pp. 364 - 372 .


2015

  • KOSTELECKÁ,Yvona; KOSTELECKÝ Tomáš; JANČAŘÍK, Antonín; KOHNOVÁ Jana. Děti imigrantů v českých školách. Speciální pedagogika. 2015, vol (X), no 1 (v tisku).


2014

  • KOSTELECKÁ, Yvona. Doma, nebo ve škole?. Studia peadagogica. 2014, vol. 19, no. 1, s. 65 - 81. ISSN 1803-7437.

  • JANČAŘÍK, Antonín; KOSTELECKÁ, Yvona. The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look. In ØRNGREEN, Rikke; TWEDDELL LEVINSEN, Karin. Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning: ECEL 2014. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 251 - 255. ISBN 978-1-910309-67-4.

  • JANČAŘÍK, Antonín; KOSTELECKÁ, Yvona. The effect of types of diagnostic test assignments on student scores. In HOUŠKA, Milan; KREJČÍ, Igor; FLÉGL, Martin. Efficiency and responsibility in education 2014: proceedings of the 11th international conference: 5th- 6th June 2014, Prague, Czech Republic, EU. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 262 - 269. ISBN 978-80-213-2468-8.


Vybrané do 2013


Vybrané články v odborných časopisech

  • KOHNOVÁ, Jana. Labyrint světa o cenu Vladimíra Jochmana: Vyhlášení vítězů soutěže pro učitele. Učitelské noviny. 2014, roč. 117, č. 22, s. 22. ISSN 0139-5718.

  • KOHNOVÁ, Jana. Konference Profesní rozvoj učitelů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2012, roč. 2, č. 2, s. 84 - 86. ISSN 1804-526X.

  • KOHNOVÁ, Jana. Novela zákona je založena na chybném předpokladu. Učitelské noviny. 2008, roč. 111, č. 24, s. 15 - 16. ISSN 0139-5718.Poslední změna: 15. leden 2018 15:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám