Studijní výsledky

Studijní výsledky: Učitelství v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři

Tato výsledková listina je pouze informativního charakteru a je průběžně aktualizována poté, co nám vyučující daného předmětu sdělí výsledky vaší zkoušky/zápočtu. Proto není potřeba se individuálně dotazovat na svůj výsledek zkoušky/zápočtu.


Každý student má povinnost si zajistit, aby měl výsledek daného předmětu evidován ve svém indexu.


Akademický rok 2016/2017

Aktualizováno k 21. 6. 2017

Výsledková listina


Akademický rok 2015/2016

Aktualizováno k 3. 1. 2017

Výsledková listina


Poslední změna: 21. červen 2017 13:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám