PhDr. Richard Braun, Ph.D.


Základní informace

Kontaktní údaje:

richard.braun@pedf.cuni.cz, braunr@volny.cz


Alokace:


Nemocnice Na Bulovce (vedle AIDS centra), Budínova 2, 180 81 Praha 8,Ordinační hodiny:Ordinační hodiny: Úterý 7:30 - 16:00, Pátek 13:00 - 15:00Vědecko-výzkumné zaměření:

Aplikovaná psychologie ve školství; školní psychologie; pedagogicko psychologická diagnostika, psychoterapie.


Vybraná publikační činnost

Odborné monografie

 • Braun, R. (2014). Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova.

 • Braun, R. (2008). Diagnostika školní třídy. Skupinová práce se třídou. Praha: IPPP ČR.


Kapitoly v odborných monografiích

 • Braun, R., Nováčková, J., & Marková, D. (2014). Praktikum školní psychologie, Praha: Portál.

 • Braun, R. et al. (2014). Klima školy a klima školní třídy. In Zapletalová, J. et al. Metodika pro práci školního psychologa. Praha: NÚV.

 • Smetáčková, I., & Braun, R. (2009). Homofobie v žákovských kolektivech. Praha: ÚV ČR.

 • Braun, R. et al. (2003). Prevence dětské pornografie. Praha: MŠMT.

 • Braun, R. et al. (2001). Vybrané metodiky práce školních psychologů I. Praha: IPPP ČR.


Články v odborných časopisech

 • BRAUN, Richard, Marcela BRAUNOVÁ, Martin BRUMMER, Ondřej DOVEC a Veronika HOZÁKOVÁ. The Position of Students–Foreigners in Czech Primary Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, 186: 1122-1129. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.201. ISSN 18770428. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815024611.

 • Braun, R. (2013). Skupiny problémových dětí na škole. Socioterapia, 3(4), 3-4.

 • Braun, R. (2010). Modely gay a lesbických rodin. Fórum sociální práce. vol. 1

 • Urbánková, O., & Braun, R. (2008). HIV pacienti: pomáhá terapie ve skupině. Psychologie dnes, 14(12), 38-41.

 • Dušejovská, O., & Braun, R. (2003). Když na dveře psychologa zaklepe HIV pozitivní. Psychologie dnes, 9(4), 18-19.

 • Dušejovská, O., & Braun, R. (2003). HIV pozitivní žena. Psychologie dnes, 9(7-8), 16-17.Poslední změna: 22. září 2016 12:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám