Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Základní informace

Kontaktní údaje:


+420 221 900 343

dana.hamplova@pedf.cuni.cz

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 105


Konzultační hodiny:Pondělí 8:00 - 9:00


Vědecko-výzkumné zaměření:

Sociologie rodiny, sociální stratifikace, sociologie náboženství.


Vybraná publikační činnost

Odborné monografie


 • HAMPLOVÁ, D. 2015. Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele. Štěstí ze sociologické perspektivy. Praha: Fortuna Libri.

 • HAMPLOVÁ, D. a kol. 2014. Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti. Praha: Slon.

 • HAMPLOVÁ, D. 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum.

 • HAMPLOVÁ, D. (ed.), Jana CHALOUPKOVÁ, Eva SOUKUPOVÁ, Petr SUNEGA, Kryštof ZEMAN. 2007. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v České republice. Praha: SOÚ AV ČR.


Kapitoly v odborných monografiích


 • HAMPLOVÁ, D., N. SIMONOVÁ. 2014. ”Adult Learning in the Czech Republic: Youth and Female-Oriented System“. Pp. 283-304 In BLOSSFELD, H.-P., KILPI-JAKONEN, E., VONO de VILHENA, Daniela (eds.) Adult Learning in Modern Societies: An International Comparison from a Life-course Perspective. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

 • HAMPLOVÁ, D. 2009. ,,Life Satisfaction, Happiness and Marital Status in Four Central European Countries“. Pp. 129-142 In N. TOŠ, K. MÜLLER, Z. FÁBIÁN, J. KREJČÍ, M. ZIELINSKI (eds.). Three Roads to Comparative Research. Vienna: Echoraum.

 • HAMPLOVÁ, D. 2008. Religiozita dospělých v České republice na počátku 21. století. Pp. 20-30 In LUŽNÝ D., Z. NEŠPOR (eds.). Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern.

 • HAMPLOVÁ, D. 2008. ”Kvantitativní sociologické výzkumy náboženství“. Pp. 92-97 In Z. R. NEŠPOR, D. VÁCLAVÍK a kol. Příručka Sociologie náboženstí. Praha: Slon.

 • HAMPLOVÁ, D. 2006. ”Women and the Labor market in the Czech republic: Transition from Socialist to Social Demogratic Regime?“. Pp. 224-246 In BLOSSFELD, H.-P., HOFMEISTER, H. (eds). Globalization, Uncertainty, and Women’s Careers: An International Comparison, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

 • HAMPLOVÁ, D., POLLNEROVÁ, Š. 2006. ”Employment exits of older workers in the Czech Republic“. Pp. 281-300 In H.-P. BLOSSFELD, S. BUCHHOLZ and D. HOFÄCKER (eds.). Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society, London: Routledge.

 • HAMPLOVÁ, D., KREIDL, M. 2006. ”The winners in a globalizing world. Mid-career men in the Czech Republic“. Pp 269-296 In BLOSSFELD, H.-P., MILLS, M., BERNARDI, F. (eds). Globalization, Uncertainty, and Men’s Careers: An International Comparison, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.


Články v odborných časopisech


 • LOZANO, M., D. HAMPLOVÁ, C. Le BOURDAIS. ,,Non-standard work schedules and parental stress“. Demographic Research.“ (v tisku)


Vědecko-výzkumné projekty

 • Grantová agentura České republiky; hlavní řešitel výzkumného projektu: „Zdraví a rodina – ISSP 2011 a 2012“ (registrační číslo projektu: GAP404/11/0145).

 • Grantová agentura České republiky; hlavní řešitel výzkumného projektu: „Proměny české religiozity v mezinárodním srovnání, ISSP 2008“ (registrační číslo projektu: GA403/08/0720).

 • Grantová agentura Akademie věd České republiky: „Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989“(registrační číslo projektu: GA403/08/0720).


Vybrané konferenční výstupy

 • HAMPLOVÁ, D. 2014. “Marital Status, Social Control, and Health Behavior.” Presented at Annual meeting of Population Association of America, April/May 2014, Boston, USA.

 • HAMPLOVÁ, D., C. Le BOURDAIS, E. LAPIERRE-ADAMCYK. “Money Pooling, Decision Making, and Division of Labor”. Poster at Annual meeting of Population Association of America, April/May 2014, Boston, USA.

 • HAMPLOVÁ, D. 2014. “Marital Status and Health Behavior.” Presented at the Annual meeting of the ISA Research Committee 28 on Social Stratification and Mobility, May 2014, Budapest, Hungary.

 • HAMPLOVÁ, D., C. Le BOURDAIS., E. LAPIERRE-ADAMCYK. 2013. “Is the Cohabitation-Marriage Gap in Money Pooling Universal?” Presented at the IUSSP – International Union for Scientific Study of Population Meeting, April 2013, Busan, Korea.

 • HAMPLOVÁ, D. 2013. “Do Married People Really Live Healthier?” Presented at the 2nd Special Interest Meeting on Comparative Research in Health Sociology, May 2013, Ghent, Belgium.

 • HAMPLOVÁ, D., J. CHALOUPKOVÁ. 2012. “Time Spent on Work and Leisure.” Presented at International Association for Time Use Research, August 2012, Matsue, Japan.

 • HAMPLOVÁ, D., N. SIMONOVÁ. 2012. “Czech Republic – 2nd eduLIFE worshop – First results.” Presented at the Edulife Workshop, November 2012, Fiesole, Italy.


Akademické stáže

 • Post-doktorská stáž na McGill University, Montreal, Kanada, 2006-2009

 • Otto-Friedrich University, Bamberg, Německo, 2002-2004


Členství v profesních organizacích

 • 2015 – dosud: Člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

 • 2015 – dosud: Člen Oborové rady sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 • 2014 – dosud: Člen Board of Directors, CESSDA a CESSDA, as

 • 2012 – dosud: Člen Rady Instituce, Sociologický ústav AV ČRPoslední změna: 22. září 2016 12:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám