Řešitelský tým

Hlavní řešitelka
Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.


V průběhu projektu bude koordinovat veškeré aktivity, studovat legislativu domácího vzdělávání, připravovat dotazník, vést část řízených hloubkových rozhovorů, podílet se na publikační činnosti.


Spoluřešitelé
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

V projektu se bude zabývat analýzou čtenářských kompetencí doma vzdělávaných žáků a podílet se na publikační činnosti..
Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.V projektu bude analyzovat odborné, pedagogické a jiné předpoklady a edukační připravenost rodičů ke vzdělávání dětí češtině, způsoby vzdělávání a výsledky tohoto procesu.
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.


V projektu bude analyzovat odborné, pedagogické a jiné předpoklady a edukační připravenost rodičů ke vzdělávání dětí matematice, způsoby vzdělávání a výsledky tohoto procesu.
PhDr. Václav Mertin


V projektu se bude spolupodílet na interpretaci výsledků dotazníku Piers-Harris 2, bude radit v otázkách psychologie dítěte a podílet se na publikační činnosti.
RNDr. David Hána, Ph.D.


V projektu bude analyzovat demografické a sociálně-ekonomické charakteristiky rodin, bude se podílet na vytvoření dotazníku, jeho zadávání, analýze získaných dat a publikační činnosti.

Mgr. Jiří Hasman, Ph.D.V projektu se bude podílet na analýze kvantitativních dat a publikační činnosti.
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


V projektu bude analyzovat odborné, pedagogické a jiné předpoklady a edukační připravenost rodičů ke vzdělávání dětí v biologii, způsoby vzdělávání a výsledky tohoto procesu.
Kateřina Machovcová, Ph.D.


V projektu se bude zabývat sociálně-psychologickými aspekty DV, vedením a analýzou focus groups, bude se podílet na zadávání a vyhodnocovat dotazník Piers-Harris 2 (PHCSCS-2) a na publikační činnosti.
Marta McCabe, Ph.D.


V projektu bude mít na starosti studium legislativní úpravy domácího vzdělávání v mezinárodním kontextu, bude realizovat a analyzovat řízené rozhovory s absolventy domácího vzdělávání a jejich rodiči v Severní Karolíně a podílet se publikační činnosti.
Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.
V projektu bude mít na starosti realizaci kvalitativního výzkumu v rodinách, bude se podílet na publikační činnosti.
Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D.


V projektu bude participovat na zúčastněném pozorování domácího vzdělávání v rodinách a podílet se na publikační činnosti. V rámci projektu se bude rovněž zaměřovat na otázky dětských prekoncepcí o domácím vzdělávání.
Mgr. Barbora HolubováV projektu bude zodpovídat za komunikaci členů týmu s rodiči domácích školáků.


Administrativní podpora projektu
Bc. Monika DoubkováAdministrativa

Poslední změna: 30. říjen 2017 11:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám