Vybrané publikace o domácím vzdělávání

Českých autorů

 • JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Význam environmentální výchovy v individuálním (domácím) vzdělávání, In ČINČERA, Jan; KAPLÁNEK, Michal; SÝKORA, Jan. Tři cesty k pedagogice volného času. 1. vyd. Brno : Tribun, 2008. s. 75-80. ISBN 978-80-7399-611-6.

 • JANČAŘÍKOVÁ, K., JANČAŘÍK, A. Domácí vzdělávání. In Ani jeden matematický talent na zmar : Sborník příspěvků. Zhouf, J. (ed.). Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. s. 67-71. ISBN 80-7290-224-5. Dostupné na http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Download/Volne/SUMA_64.pdf

 • JANČAŘÍK, A.-JANČAŘÍKOVÁ, K. SMASH aneb hledání mostů mezi školou a rodinou. In Acta Universitatis Palackiaanae Olomucensis Facultas peadagogika, str. 119-123. Olomouc : Univerzita palackého v Olomouci, 2008. 1. vyd. ISBN 978-80-244-1963-3. SMASH = Support Math And Science at Home.

 • JANČAŘÍKOVÁ, K. Domácí vzdělávání v kontextu reformy českého školství. in Učitelské listy : Česká škola.

 • JANČAŘÍK, A., JANČAŘÍKOVÁ, K. The impact of assesment on the extent of cooperation between the family and the school. SEMT ´09 International Symposium Elementary Maths Teaching, UK Praha. ISBN 978-80-7290-398.6. str. 134-147. 

 • JANČAŘÍKOVÁ, K. Domácí školák ve škole. YMCA - Živá rodina : Zpravodaj. 2005, sv. XIII., duben 2005 4, s. 7-8. Dostupný z WWW: <zr.ymca.cz>.

 • JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Význam environmentální výchovy v individuálním (domácím) vzdělávání, In ČINČERA, Jan; KAPLÁNEK, Michal; SÝKORA, Jan. Tři cesty k pedagogice volného času. 1. vyd. Brno : Tribun, 2008. s. 75-80. ISBN 978-80-7399-611-6.

 • KOSTELECKÁ, Yvona. Home Education Experience in Selected Post-Communist Countries. GAITHER, Milton (ed.). The Wiley Handbook of Home Education. Malden, MA: John Wiley, 2017, s. 422-445. ISBN 978-111-8926-888.

 • KOSTELECKÁ, Yvona.; ZIMČÍK, Ludvík; JANČAŘÍK, Antonín; JANČAŔÍKOVÁ, Kateřina. Distance Learning and the Home Schooling in the Czech Republic. 2016.Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. 2016, pp. 364 - 372 .

 • KOSTELECKÁ, Yvona. Doma, nebo ve škole?. Studia peadagogica. 2014, vol. 19, no. 1, s. 65 - 81. ISSN 1803-7437.

 • KOSTELECKÁ, Yvona. “Domácí vzdělávání.” PhD diss. Univerzita Karlova v Praze, 2003. Pedagogická fakulta.Zahraničních autorů


Odkazy na další zahraniční studie


Poslední změna: 24. leden 2017 15:46 
Sdílet na: