Jak s jednotlivými lekcemi pracovat?


V každé lekci by se měl uživatel nejdříve seznámit se slovní zásobou dané lekce, která je prezentována nejen v grafické podobě, ale současně i ve zvukové formě, která by pro uživatele měla být velmi užitečnou podporou odlišující textové učebnice od učebnic interaktivních. Uživatel by měl zvukové opory používat nejen k poslechu, ale měly by sloužit i ke korekci výslovnosti. Po poslechu slova, věty by se žák měl snažit napodobovat slyšená slova a věty a svoji výslovnost opětovně korigovat opakovaným poslechem. Předpokládáme, že tímto způsobem lze získat sebejistotu ve vyjadřování. Nahrávky jsou namluveny jak ženským, tak mužským hlasem. Osvojení slovní zásoby si uživatel prověřuje na cvičeních, která následují. Obtížnost cvičení se v rámci jedné lekce stupňuje a ve všech lekcích se systém cvičení opakuje. Nejprve se doplňují (přiřazují) chybějící písmena, potom celá slova a poslední cvičení bývají zaměřována na procvičení psaní hlásek a celých slov. V některých lekcích je na konci zařazen diktát. V průběhu lekcí jsou uživatelé seznamování také s českou větnou formou, skládáním vět z jednotlivých slov, psaní se na druhé pozici. To vše nenuceně, upozorněním, obrázkem, formou příkladu nikoliv klasickým vysvětlováním gramatiky. Ve všech lekcích má uživatel dispozici nápovědu a správné odpovědi, takže si může správnost všech cvičení jednoduše zkontrolovat. U úloh, ve kterých se správná odpověď přiřazuje, existuje pouze jedna správná odpověď. Špatně zvolená odpověď se vrací na své původní místo.

Poslední změna: 7. březen 2016 01:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám