Aktuality pro ZUŠ

Aktuality ''Učitelství v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři''

28. 6. 2018

 • V příslušné sekci byl zveřejněn rozvrh pro zimní semestr 2018/19.

1. 6. 2018

 • Vzhledem k nefunkční technice v původně naplánované posluchárně přednáška z předmětu Sociologie výchovy a sociální pedagogika proběhne 5. 6. od 13:15 hod. v učebně R209.

25. 5. 2018

 • Z důvodu konání přijímacího řízení se mění místnost, ve které proběhne zkouška z předmětu Sociální a pedagogická psychologie:


  12. 6. od 9.00 hod. - učebna R209, kapacita 50 osob

22. 5. 2018

 • Dne 5. 6. přednáška z předmětu Sociologie výchovy a sociální pedagogika proběhne od 13:15 hodin v učebně S210.

27. 4. 2018

 • Na e-mailové adresy uvedené při nástupu ke studiu v dotaznících byl odeslán harmonogram závěrečných zkoušek. V případě, že informační e-mail nebyl doručen, se prosím o termínu ZZk informujte v sekretariátu ústavu.

17. 4. 2018

 • Byl aktualizován rozvrh (čísla učeben).

9. 4. 2018

 • Informace k předmětu Pedagogická praxe (aktualizováno):


  Pedagogická praxe oborů - český jazyk, výtvarná výchova, dějepis, anglický jazyk, biologie a matematika se koná dne 10. 4. 2018 v ZŠ Kunratice, Praha 4.

  Web školy s kontakty: http://www.zskunratice.cz/

  Sraz v 7:45 ve vestibulu školy.


  Pedagogická praxe oborů - hudební výchova, německý jazyk, ruský jazyk, ZSV, chemie a IT se koná dne 24. 4. 2018 v ZŠ Ohradní, Praha 4.

  Web školy s kontakty: http://www.zs-ohradni.cz/

  Sraz v 7:45.


  Dr. Mazáčová vzkazuje, že je třeba dorazit do školy včas s pomůckami na psaní a prostudovat si předem web školy. Doporučuje prostudovat elektronickou oporu k pedagogické praxi a připravit si záznamové archy na pozorování výuky. Končit se bude v 11.45 hodin

3. 4. 2018

 • Test z předmětu Sociální a pedagogická psychologie se bude konat v těchto termínech:


  17. 4. od 16.00 hod. - učebna ve Spálené 10, 1. patro (prostory ÚPRPŠ), kapacita 20 lidí

  17. 4. od 16.30 hod. - učebna ve Spálené 10, 1. patro (prostory ÚPRPŠ), kapacita 20 lidí

  12. 6. od 9.00 hod. - učebna R210, kapacita 50 lidí

26. 3. 2018

 • Informace k předmětu Pedagogická praxe:


  Pedagogická praxe oborů - český jazyk, výtvarná výchova, dějepis, anglický jazyk, biologie a matematika se koná dne 10. 4. 2018 v ZŠ Kunratice, Praha 4.

  Web školy s kontakty: http://www.zskunratice.cz/

  Sraz v 7:45 ve vestibulu školy.


  Pedagogická praxe oborů - český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, ZSV, chemie a IT se koná dne 24. 4. 2018 v ZŠ Ohradní, Praha 4.

  Web školy s kontakty: http://www.zs-ohradni.cz/

  Sraz v 7:45.


  Dr. Mazáčová vzkazuje, že je třeba dorazit do školy včas s pomůckami na psaní a prostudovat si předem web školy. Doporučuje prostudovat elektronickou oporu k pedagogické praxi a připravit si záznamové archy na pozorování výuky. Končit se bude v 11.45 hodin.

26. 2. 2018

 • ÚPRPŠ bylo přestěhováno do nových prostor. Nyní sídlí v budově Spálená 10, 1. patro. Do budovy se lze dostat průchodem z původních prostor ústavu (Magdalény Rettigové 8) kolem učebny S 104 přes pavlač (jsou to přímo protější dveře). V nových prostorách najdete i paní Merellovou ze studijního oddělení.

21. 2. 2018

 • V případě, že jste nesplnili podmínky k udělení zápočtu z předmětu Český jazyk a kultura mluveného projevu nebo potřebujete zapsat hodnocení do indexu, obraťte se prosím na dr. Lesáka e-mailem.

7. 2. 2018

 • Osvědčení o absolvování kurzu si můžete vyzvedávat na studijním oddělení - referátu CŽV od 20. 3. 2018 (předběžný termín, může být změněn).

30. 1. 2018

 • Na e-mailové adresy uvedené při nástupu ke studiu v dotaznících byly odeslány posudky závěrečných prací. V případě, že e-mail nebyl doručen, se prosím obraťte na sekretariát ústavu.

24. 1. 2018

 • V příslušné záložce byl zpřístupněn rozvrh. Přesto je možné, že dodatečně probehnou nějaké změny.

17. 1. 2018

 • Na e-mailové adresy uvedené při nástupu ke studiu v dotaznících byl odeslán harmonogram závěrečných zkoušek. V případě, že informační e-mail nebyl doručen, se prosím o termínu ZZk informujte v sekretariátu ústavu.


16. 1. 2018

 • Informace k závěrečné zkoušce UVVP a UZUŠ - 6. února (PED a PSY); 23. ledna odpoledne (FJ); 12. února dopoledne (ČJ, VV, CH); 13. 2. dopoledne (BI); 14. 2. dopoledne (AJ); 14. 2. odpoledne (D); 20. 2. dopoledne (MAT); 20. 2. odpoledne (NJ). Termín pro zkoušku z didaktiky HV bude upřesněn. Zkouška z oborové didaktiky a obhajoby závěrečné práce probíhá současně v jednom termínu.


  Přesný časový harmonogram se seznamem studentů bude zveřejněn v nejbližších dnech po finální kontrole splněných studijních povinností a platby školného.

14. 12. 2017

 • Termíny výuky v letním semestru: 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5. a 5. 6. Rozvrh bude zveřejněn dodatečně.


1. ročník

13. 12. 2017

 • V příslušné sekci byl aktualizován rozvrh hodin (jak už bylo avizováno přes společnou e-mailovou adresu).

4. 9. 2017

 • Termín zkoušky z předmětu Sociologie výchovy a soc. ped. je vyvěšen v sekci "Dílčí zkoušky a zápočty".

14. 6. 2017

 • Pro předmět Sociální pa pedagogická psychologie jsou v sekci "Studijní materiály" zveřejněny prezentace a tématické okruhy k písemnému testu.

24. 5. 2017

 • Upozornění: dne 6. června 2017 v 9:00 hodin v kanceláři S 105 bude dr. Novotná zapisovat do indexů dílčí zkoušku z Obecné pedagogiky a dějin pedagogiky. Indexy před výukou vybere paní M. Doubková. Kdo si index nepřinese, domluví si zapsání zkoušky s dr. Novotnou individuálně. Děkujeme za pochopení.

24. 4. 2017

 • Dnes mi paní dr. Novotná poslala zadání k dílčí zkoušce z Obecné pedagogiky. Zadání jsem poslala na váš společný e-mail. Termín pro odevzdání je do 24. 5. 2017.

3. 1. 2017

 • Dnešní odpolední výuka je z důvodu nemoci dr. Mazáčové ZRUŠENA! Náhradní termín bude domluven při dalším setkání tj. 17. ledna. Děkujeme za pochopení.

15. 12. 2016

 • V sekci "Dílčí zkoušky a zápočty" jsou vyvěšeny poslední možné termíny dílčí zkoušky Biologie dítěte

22. 11. 2016

 • V sekci "Studijní materiály" naleznete informaci k výuce Školského práva.

4. 11. 2016

 • Důležité upozornění: změna v rozvrhu dne 22. listopadu 2016

22. 9. 2016

 • Zápis do 1. ročníku se uskuteční dne 27. září 2016 v 8:00 hodin v budově M. Rettigové 8, 2. patro, místnost S 210. Od 9:00 hodin bude probíhat výuka dle rozvrhu umístěném v sekci "rozvrh".


2. ročník

23. 11. 2017

 • Rámcový termín závěrečných zkoušek z Pedagogiky a Psychologie: 5. 2. - 9. 2. 2018.

  Rámcový termín závěrečných zkoušek z oborových didaktik: 12. 2. - 16. 2. 2018.

  Přesné termíny budou upřesněny.

21. 11. 2017

 • Okruhy otázek k závěrečné zkoušce z Pedagogiky byly aktualizovány (Okruhy otázek).

20. 10. 2016

 • Upozornění: Mgr. Houska vypsal termín dílčí zkoušky z Vybraných témat z dějin kultury - viz. sekce dílčí zkoušky a zápočty.

29. 9. 2016

 • Upozornění: 4. října 2016 můžete u paní Doubkové nechat indexy k zapsání dílčí zkoušky z předmětu Sociální a pedagogická psychologie (doc. Pavelková). Poslední možný termín dílčí zkoušky z tohoto předmětu naleznete v sekci "dílčí zkoušky a zápočty".

12. 9. 2016

 • Byl vypsán poslední termín pro splnění dílčí zkoušky ze Sociologie výchovy u dr. Marádové. Podrobnější informace nalezneznete v sekci dílčí zkoušky a zápočty.

21. 6. 2016

 • Zápočty z Pedagogické praxe bude dr. Kostelecká zapisovat do indexů v následujících termínech:

  28. 6. 2016 od 10:30 - 11:30 hod. (M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 105)

  20. 9. 2016 od 12:15 - 13:15 hod. (M. Rettigové 8, 1. patro, místnost S 105)

16. 5. 2016

 • Důležité upozornění: z důvodu nemoci dr. Bělohlávkové se ruší odpolední výuka didaktiky HV dne 17. května. Nahrazena bude dne 14. června od 13:15 hod. Děkujeme za pochopení.

25. 4. 2016

 • Upozornění: dr. Hanušová vypsla již poslední termín dílčí zkoušky z Biologie viz. sekce dílčí zkoušky a zápočty

19. 4. 2016

 • Upozornění: 18. května 2016 bude dr. Novotná zapisovat do indexů dílčí zkoušku z Obecné pedagogiky a dějin pedagogiky. Indexy vybere dne 17. kvěna během výuky paní M. Doubková. Kdo si index nepřinese, domluví si zapsání zkoušky s dr. Novotnou individuálně. Děkujeme za pochopení.


 • Upozornění: 5. dubna 2016 bude Mgr. Budíková po výuce zapisovat do indexů dílčí kalsifikovaný zápočet z Uvedení do SPPG. Kdo si nepřinese index, bude se muset domluvit na zapsání zkoušky s Mgr. Budíkovou individuálně. Děkujeme za pochopení.


 • Informace od dr. Novotné: zadání písemné práce z Obecné pedagogiky najdete ve skupinovém mailu. Souběžně je v dalším mailu znovu pro jistotu uveden samotný link na dropbox, kde je písemné zadání uloženo.


 • Upozornění: 22. března 2016 bude dr. Heller zapisovat do indexů dílčí zkoušku z Psychologie vývojové a osobnosti. Indexy si od Vás vybere paní M. Doubková ráno před výukou. Kdo si jej nepřinese, bude se muset domluvit na zapsání zkoušky s dr. Hellerem individuálně. Děkujeme za pochopení.


 • Vzhledem k dlouhodobé nemoci dr. N. Mazáčové, odevzdávejte videozáznam vlastní výuky na CD a pedagogické deníky společně s potvrzením o pedagogické praxi v tištěné podobě do kanceláře č. S 105, 1. patro M. Rettigové 8, Praha 1, a to k rukám paní Bc. M. Doubkové. Nebo poštou na níže uvedenou adresu. Všechny požadované dokumenty odevzdejte nejpozději do konce června 2016 (v ojedinělých případech, především u posluchačů, kteří aktivně nevyučují, lze datum odevzdání dokumentů prodloužit do konce aktuálního kalendářního roku.

  Bc. Monika Doubková

  PedF UK, ÚPRPŠ

  Magdalény Rettigové 4

  116 39 Praha 1Poslední změna: 28. červen 2018 14:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám