• Distanční opory

Distanční opory

Učební texty


HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 77 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

HELLER, Daniel. Psychologie vývojová a osobnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 56 s. ISBN 978-80-7290-681-9.

HELLER, Daniel. Sociální a pedagogická psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7290-680-2.

BRAUN, Richard. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 117 s. ISBN 978-80-7290-656-7.

HOLADA, Karel. Agogika chemie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 50 s. ISBN 978-80-7290-679-6.

JIRSÁKOVÁ, Jitka; ŠMÍDOVÁ, Ivana; TRTÍKOVÁ, Edita. Biologie dítěte. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7290-663-5.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 65 s. ISBN 978-80-7290-657-4.

KITZBERGEROVÁ, Leonora. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 91 s. ISBN 978-80-7290-667-3.

KOHNOVÁ, Jana. Metodika psaní závěrečné práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 86 s. ISBN 978-80-7290-665-9.

KOHNOVÁ, Jana. Úvod do studia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 52 s. ISBN 978-80-7290-678-9.

LESÁK, Josef. Český jazyk a kultura mluveného projevu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 63 s. ISBN 978-80-7290-639-0.

MARÁDOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 79 s. ISBN 978-80-7290-662-8.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická Praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7290-673-4.

MAZÁČOVÁ, Nataša. Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 94 s. ISBN 978-80-7290-677-2.

NOVOTNÁ, Jiřina. Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky v historickém kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 56 s. ISBN 978-80-7290-675-8.

PARKAN, František. Didaktika dějepisu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7290-644-4.

PAVLASOVÁ, Lenka. Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 58 s. ISBN 978-80-7290-643-7.

VONDROVÁ, Naďa. Úvod do didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 65 s. ISBN 978-80-7290-659-8.

ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 88 s. ISBN 978-80-7290-658-1.

HANUŠOVÁ, Jaroslava. Kapitoly z biologie člověka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7290-654-3.

HANUŠOVÁ, Jaroslava. Zásady předlékařské první pomoci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 75 s. ISBN 978-80-7290-647-5.

BENDL, Stanislav. Nárys sociální pedagogiky Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 67 s. ISBN 978-80-7290-668-0.

NEUMAJER, Ondřej. Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 57 s. ISBN 978-80-7290-653-6.

NOVÁK, Jaroslav. Možnosti výpočetního zpracovování klasifikace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 57 s. ISBN 978-80-7290-648-2.

NOVÁKOVÁ, Jiřina. Aktivizující metody výuky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7290-649-9.


PÁVKOVÁ, Jiřina. Psychologie pro pedagogy: Úvod do psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7290-645-1.


PÁVKOVÁ, Jiřina. Psychologie pro pedagogy: Sociální a pedagogická psychologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 57 s. ISBN 978-80-7290-676-5.

RAMBOUSEK, Vladimír. Materiální didaktické prostředky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 59 s. ISBN 978-80-7290-664-2.

RAMBOUSEK, Vladimír. Vybrané kapitoly z didaktiky a psychodidaktiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 73 s. ISBN 978-80-7290-671-0.

STRACENÝ, Josef. Společnost a vzdělávání . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 53 s. ISBN 978-80-7290-651-2.

ŠTRÉBLOVÁ, Miroslava. Vybrané kapitoly z pedagogiky: informace – výchova – pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 81 s. ISBN 978-80-7290-669-7.

SYŘIŠTĚ, Ivo. Filozofické základy výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 57 s. ISBN 978-80-7290-672-7.


ZVÍROTSKÝ, Michal. Kapitoly z obecné pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 52 s. ISBN 978-80-7290-660-4.

ZVÍROTSKÝ, Michal. Zdravý životní styl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 51 s. ISBN 978-80-7290-661-1.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: