Řešitelský tým

Hlavní řešitelka
Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.


Koordinuje veškeré práce na projektu, podílí se na interpretaci kvalitativních i kvantitativních dat, prezentuje výstupy projektu odborné veřejnosti, podílí se na publikační činnosti.Spoluřešitelé
Mgr. Kateřina Vodičková, Ph.D.
Jako expertka má v projektu na starosti odborný dohled nad vytvářením testů řečových dovedností žáků s odlišným mateřským jazykem, podílí se na publikační činnosti a prezentaci výsledků.

PhDr. Richar Braun, Ph.D.


V projektu se zabývá problematikou sociální integrace žáků-cizinců do škol. Zjišťuje, zda je možno sledovat tendence vedoucí k sociálnímu vyloučení cizinců v rámci třídy.

Mgr. Michaela Straková Tomášová


V projektu má na starosti vytváření testů pro identifikaci řečových dovedností dětí s odlišným mateřským jazykem,

testování dětí na školách, vyhodnocení výsledků testování, podíl na publikační činnosti.

Mgr. Kateřina Pokorná


V projektu má na starosti vytváření testů pro identifikaci řečových dovedností dětí s odlišným mateřským jazykem, testování dětí na školách, vyhodnocení výsledků testování, podíl na publikační činnosti.
Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
V projektu se podílá na interpretaci dat a publikaci výsledků.


Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.V projektu se podílí na statistickém zpracování dat a publikační činnosti.
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.V projektu se podílí na interpretaci dat, publikační činnosti a prezentaci výstupů projektu.
PhDr. Daniel HellerV projektu má na starosti kvalitativní šetření a poradenskou činnost v oblasti psychosociálního vývoje dítěte.

.
RNDr. David Hána, Ph.D.V projektu se podílí na interpretaci dat, publikační činnosti a prezentaci výstupů projektu.

Mgr. Jiří Hasman, Ph.D.V projektu se podílí na statistickém zpracování dat a publikační činnosti.

Kateřina Machovcová, Ph.D.V projektu se podílí na interpretaci dat, publikační činnosti a prezentaci výstupů projektu.
Mgr. Barbora HolubováV projektu zajišťuje testování na školách, podílí se na testování, komunikuje se školami a testery.Administrativní podpora projektu
Bc. Monika DoubkováAdministrativa

Poslední změna: 22. září 2016 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám