Vybrané publikace


Odborné monografie


  • KOSTELECKÁ, Yvona; KOSTELECKÝ, Tomáš; KOHNOVÁ, Jana et al. Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 179 s. ISBN 978-80-7290-630-7.

  • HÁJKOVÁ, Eva. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 137 s. ISBN 978-80-7290-809-7.

  • HÁJKOVÁ, Eva. Jazyková výchova dětí s odlišným mateřským jazykem v české mateřské škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-849-3.


Články v odborných časopisech indexovaných na WOSČlánky v odborných časopisech (SCOPUS, ERIH, Seznam recenzovaných periodik)

  • KOSTELECKÁ, Yvona; KOSTELECKÝ Tomáš; JANČAŘÍK, Antonín; KOHNOVÁ Jana. Děti imigrantů v českých školách. Speciální pedagogika. 2015, vol (25), no 1.


Články v konferenčních sbornících na WOS, SCOPUS


  • JANČAŘÍK, Antonín; KOSTELECKÁ, Yvona. The Scoring of Matching Questions Tests: A Closer Look In ØRNGREEN, Rikke; TWEDDELL LEVINSEN, Karin. Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning: ECEL 2014. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 251 - 255. ISBN 978-1-910309-67-4.

  • JANČAŘÍK, Antonín; KOSTELECKÁ, Yvona. The effect of types of diagnostic test assignments on student scores. In HOUŠKA, Milan; KREJČÍ, Igor; FLÉGL, Martin. Efficiency and responsibility in education 2014: proceedings of the 11th international conference: 5th- 6th June 2014, Prague, Czech Republic, EU. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague,2014, s. 262 - 269. ISBN 978-80-213-2468-8.

  • BRAUN, Richard, Marcela BRAUNOVÁ, Martin BRUMMER, Ondřej DOVEC a Veronika HOZÁKOVÁ. The Position of Students–Foreigners in Czech Primary Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015, 186: 1122-1129. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.201. ISSN 18770428. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier. com/retrieve/pii/S1877042815024611

  • VODIČKOVÁ, Kateřina. Designing diagnostic tests in Czech for young migrant learners. In: HOUŠKA, Milan, Igor KREJČÍ a Martin FLÉGL, Martin. Efficiency and responsibility in education: 2014: proceedings of the 11th international conference: 5th-6th June 2014, Prague, Czech Republic, EU. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014, s. 891-897. ISBN 978-80-213-2468-8


Další výstupy


  • KOHNOVÁ, Jana; KOSTELECKÁ, Yvona et al. Proekt Integraciâ detej inostrancev v sisteme češskih načal´nyh škol. In NIKOLAEVA, Antonina, Ivanovna; PIMTCHEV, Sergej. Integracionnye processy v škol´nom obrazovatel´nom komplekse: idei i opyt dlâ edinoj obrazovatel´noj sredy (praktičeskij aspekt). Moskva: Moscow open education institute, 2013, s. 162 - 173. ISBN 978-5-906294-14-2.


Poslední změna: 28. červenec 2017 15:48 
Sdílet na: