Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Základní informace

Kontaktní údaje:


andrea.belanova@pedf.cuni.cz

+420 604 967 177

Alokace:


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Magdalény Rettigové 8, Praha 1, 116 39, 1. patro, č. dveří 103


Konzultační hodiny:Dle dohody e-mailem


Vědecko-výzkumné zaměření:

Role náboženství ve společnosti, nová náboženská hnutí a sekty, problematika domácího vzděláváníVybraná publikační činnost


Články v odborných časopisech a sbornících

 • BELÁŇOVÁ, Andrea. V normálním životě bychom se nikdy dohromady nedali: Vyprávěná aranžovaná manželství tří generací v Církvi sjednocení. Lidé města. 2016, 18 (3), 355–382.

 • BELÁŇOVÁ, Andrea. S kým povedu dialog? Vyjednávání o rolích v terénním výzkumu. Biograf, 2013, 57, 35 odst.

 • BELÁŇOVÁ, Andrea. Hra s mytémy: Aplikace Lévi-Straussovy strukturální analýzy na japonský mýtus o zmizení slunce. Sacra, 2011, 2, 65–74.

 • BELÁŇOVÁ, Andrea. Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity. Sacra, 2010, 1, 69 –80.


Vědecko-výzkumné projekty

 • 2017 - 2019 Grantová agentura České republiky, členka řešitelského týmu výzkumného projektu Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnání. (registrační číslo projektu 17-02917S).

 • 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika‘‘ (registrační číslo projektu: 16-17708S).


Zahraniční pobyty

 • 2012 - 2013 University of Nevada, Reno, Nevada, USA. Fulbright Visiting Researcher.

 • 2007-2008 Universität Leipzig, Lipsko, Německo. Erasmus student.


Vybrané konferenční výstupy

 • BELÁŇOVÁ, Andrea. Czech Republic: A Unique Case of Atheism or a Popular Myth? University of Salt Lake City, Utah, USA. Fulbright Occasional Lecturer Fund. 2013.

 • BELÁŇOVÁ, Andrea; PITRUNOVÁ, Zdeňka. From Cult to Organization? Twenty Years of Change in Two New Religious Movements. CASA Conference. Praha, 2014.

 • BELÁŇOVÁ, Andrea. Making Arranged Marriages Possible in the Unification Chruch. Annual Conference of Association for the Sociology of Religion (ASR). New York, USA, 2013.


Výuková činnost

 • Ústav religionistiky (FF MU Brno): Náboženství a násilí, Rodina ve věku nejistoty: Religionistická kvalitativní dílna, Církev sjednocení.
Poslední změna: 4. říjen 2017 14:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Webový odkaz na stránky úprpš: http://uprps.pedf.cuni.cz/


Jak k nám