• Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky


Příjem přihlášek ke studiu - OTEVŘEN!!! Další kurz bude otevřen v akademickém roce 2019/2020 (od října 2019). Přihlašování ke studiu bude možné od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019.


Elektronická přihláška


 • Kombinovaná forma studia, standardní doba studia 4 semestry

 • Cena - 6.000,- Kč / za jeden modul

  • Charakteristika kurzu - studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení. Vzdělávací program se skládá ze 5 modulů. Každý modul obsahuje přímou výuku (přednášky, semináře), manažerskou praxi, zejména ve školách a školských zařízeních, on-line aktivity a samostudium

  • Moduly Studia pro vedoucí pedagogické pracovníkiy:


   • Teorie a praxe školského managementu

   • Řízení pedagogického procesu

   • Ekonomika a finanční management

   • Právo

   • Vedení lidí


  • Ukončení studia - studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a ústní závěrečnou zkouškou, výstupem je Osvědčení o splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon řídící funkce ve školství (podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb)

  • Přijetí ke studiu - Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství přijímá ke studiu všechny zájemce podle pořadí zaslaných přihlášek, kurz bude zahájen jen v případě naplnění požadované kapacity

  • Přihlášku naleznete zde (poplatek za přihlášku se nehradí) - přihlášky spolu s ověřenou kopií nejvyššího dosaženého vzdělání přijímáme od 01. 02. 2019 do 31. 08. 2019Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: