Další kurzy

V nejbližší době budou zveřejněny informace o těchto nových kurzech:


1. Sdílení zkušeností ředitelů škol v oblasti pedagogického vedení (80 hodin)

2. Řízení školního poradenského pracoviště (24 hodin)


Připravujeme další akreditační podklady:


Učitel mezi paragrafy


Týmová práce pohledem středního managementu


Nenásilná komunikace mezi učiteli a rodiči


Základy koučinku pro školství


Základy mentorinku pro uvádějící učitele


Supervize pro uvádějící učitele


Projektové řízení pro pedagogické pracovníky


Sdílení pedagogického procesu celou sborovnou


Domácí vzdělávání bez emocí


Získání učitelské kvalifikace (II. stupeň ZŠ) prostřednictvím reflektivní praxe


Poslední změna: 25. únor 2019 15:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Fb stránka ústavu


Jak k nám