Vize ústavu

  • Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství bude všeobecně uznávaným pracovištěm spojujícím nejnovější vědecké poznatky o profesi učitele a dalších pedagogických pracovníků s autentickým školským terénem. Bude vytvářet podmínky pro další rozvoj širokého spektra pedagogických pracovníků, teoreticky zkoumat aspekty učitelské profese a postavení pedagogických pracovníků v současné škole ve všech etapách jejich celoživotního rozvoje.

Poslední změna: 25. únor 2019 12:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Magdalény Rettigové 8

116 39 Praha 1

Česká republika


Tel.: +420 221 900 342

Fax: +420 224 933 065


Fb stránka ústavu


Jak k nám